Kristus on ylösnoussut! (17.4.2022)

Naisten saapuessa haudalle oli kivi vieritetty pois. Matteus kertoo meille, että tämän vierittämisen teki Herran enkeli (Matt.28:2). Mitä varten tämä tehtiin? Jotta Kristus voisi astua haudasta ulos? Ei. Häntä eivät kivet pidättele! Saman päivän iltanahan hän saapui ruumiillisesti suljettujen ovien läpi opetuslastensa keskelle ja julisti heille rauhansa (Joh.20:19). Keitä varten siis kivi vieritettiin pois haudalta? Naisia ja opetuslapsia varten! Meitä varten! Rakas ystävä, tässä on konkreettinen julistus sinulle ja koko maailmalle Jeesuksen ylösnousemuksesta ja vanhurskautuksesta! Kuten C.F.W. Walther sanoo, Kristuksen ylösnousemus on koko maailman yleinen vanhurskauttaminen eli synneistäpäästö. Se on Isän Jumalan antama julistus ja varma todistus siitä, että Kristuksen veressä koko maailman synnit ovat täydellisesti sovitetut, anteeksiantamus on ansaittu kaikille, se on olemassa ja valmiina tarjolla ”Jumalan sydämessä” jokaiselle syntiselle, joka syntinsä tunnustaa ja uskoo Jeesuksen veressä hankittuun anteeksiantoon. Golgatan risti ja tyhjä hauta yhdessä ovat uskomme perusta ja kohde, vanhurskauttamisemme syy.

lue lisää
Kasteen lahja (9.1.2022)

Kasteen lahja (9.1.2022)

Johannes Kastajan tavoin mekin tunnustamme Kristukselle tarvitsevamme kastetta, sillä me olemme syntiset syntymästämme asti. Hänen tulee olla se, joka, puhdistaa meidät kaikesta synnistä sanallaan, vedellä ja verellä.

lue lisää

Kuninkaasi tulee kunniassa (5.12.2021)

Teillekin, jotka olette hätää kärsiviä ja pelkäätte tulevaa, kuuluu sana: ”Ojentakaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän lunnain ostettu vapautuksenne on lähellä.” Saamme omistaa keskellä suurintakin hätää tämän lohdun ja Kristuksen rauhan jo tässä ja nyt. Kristus on meidät lunastanut ja tarjoaa lunastusvertansa sinulle sanassaan ja ehtoollisessa jo nyt, vaikka lopullinen lunastuksemme hetki onkin vasta tuloillaan. Se on jo nyt käsillä.

lue lisää

Pyhäinpäivä (6.11.2021)

Jeesus on ainoa, joka voi julistaa ”Te olette autuaat”, ja hänen sanansa saa aikaan sen, mitä hän sanoo. Hän on Jumalana se, joka yksin voi autuuttaa. Hän on myös yksin ainoa ihminen, joka on täysin täyttänyt nämä kaikki vaatimukset. Autuus on hänessä itsessään.

lue lisää