Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto  (Seurakuntaliitto)
Tesoman Valtatie 26, 33300 Tampere
info@seurakuntaliitto.fi

2. Rekisteriasiat
Rekisteriin liitettyjä henkilön omia tietoja voi tiedustella esimerkiksi sähköpostitse osoitteesta:  info@seurakuntaliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Seurakuntaliiton asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään jäsen- ja asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin ja varainhankintaan. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti Seurakuntaliiton toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– Yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten)
– Kieli
– Ilmoitettu sukupuoli
– Seurakunta
– Tunnistetiedot (asiakasnumero)
– Lupatiedot
– Asiakassuhdetiedot
– Asiakassuhteen päättymistiedot
– Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen yhteydessä sekä myöhemmin henkilöltä itseltään kerättävät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset
Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolten omaan käyttöön ilman asiakkaan suostumusta.

Tiedot ovat vahvasti suojattuja ja palomuuri-/ salasanasuojauksen takana asianmukaisessa EU:n Tietosuoja-asetuksen vaatimassa käyttöympäristössä ja tietoja käsittelevät vain tehtävään nimetyt henkilöt, jotka ovat perehdytetyt Tietosuojakäsittelyyn.

Tietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteri on luotettavin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin, suojattu. Rekisterin käyttäjillä on käyttöoikeuksin rajattu pääsy ainoastaan heidän käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin.
Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja ainoastaan määrätyillä henkilöillä on oikeus käsitellä näitä tietoja.

9. Kielto-oikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Tietoja säilytetään vain asiakas- / käyttäjäsopimuksen aktiivisen ajan tai asiakkaan- / käyttäjän luvalla toistaiseksi. Asiakkaalla on mahdollisuus itse kirjautua pois rekisteristä tai pyytää kirjallisesti tietojansa nähtäväsi tai oikaisua tai poistamista.

11. Tietojen käsittelijät
Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Asiakasrekisterimme ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot
Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä Seurakuntaliiton edustajiin lähettämällä sähköpostiosoitteeseen Info(at)seurakuntaliitto.fi yhteydenottopyynnön.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli asiakasrekisterimme tietosuojaseloste muuttuu, löydät muutokset selosteesta päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme muutoksista myös muilla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttäjistä ei kerätä henkilökohtaista tai tunnistettavaa tietoa. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Lue Lisää

Jaa tämä

Jaa ystävillesi