Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto  (Seurakuntaliitto)
Tesoman Valtatie 26, 33300 Tampere
info@seurakuntaliitto.fi

2. Rekisteriasiat
Rekisteriin liitettyjä henkilön omia tietoja voi tiedustella esimerkiksi sähköpostitse osoitteesta:  info@seurakuntaliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Seurakuntaliiton asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään jäsen- ja asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin ja varainhankintaan. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti Seurakuntaliiton toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– Yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten)
– Kieli
– Ilmoitettu sukupuoli
– Seurakunta
– Tunnistetiedot (asiakasnumero)
– Lupatiedot
– Asiakassuhdetiedot
– Asiakassuhteen päättymistiedot
– Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen yhteydessä sekä myöhemmin henkilöltä itseltään kerättävät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset
Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolten omaan käyttöön ilman asiakkaan suostumusta.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteri on luotettavin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin, suojattu. Rekisterin käyttäjillä on käyttöoikeuksin rajattu pääsy ainoastaan heidän käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin.
Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja ainoastaan määrätyillä henkilöillä on oikeus käsitellä näitä tietoja.

9. Kielto-oikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Share This