Mikkelinpäivä

Ilm.12:7-12: Ja sota syttyi taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, eivätkä voittaneet, eikä heidän sijaansa enää löydetty taivaassa. Ja suuri lohikäärme heitettiin ulos, se vanha kyy, jota nimitetään perkeleeksi ja saatanaksi, koko maanpiirin viettelijä; hänet heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen mukanaan. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on autuus ja voima ja valtakunta meidän Jumalamme ja valta hänen Voideltunsa, sillä veljiemme syyttäjä, joka yötä ja päivää syytti heitä Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja heidän todistuksensa sanan kautta, ja olivat rakastamatta henkeään kuolemaan asti. Sentähden riemuitkaa, taivaat ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne suuressa vihassa, tietäen, että hänellä on vähän aikaa!”

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta ”joka on uskollinen todistaja, esikoinen kuolleista ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellään ja tehnyt meidät valtakunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima iäisyyksien iäisyyteen. Aamen.” (Ilm.1:5-6) Tänään, mikkelinpäivänä ovat kirkkovuoden aiheena enkelit ja hengellinen sodankäynti, sekä Kristuksen voitto synnistä, kuolemasta ja saatanasta. Ilmestyskirjan kirjetekstissämme apostoli Johannes näkee taivaallisen näyn taivaallisesta sodankäynnistä ja sitten kuulee suuren voitonhuudon äänen, joka julistaa Kristuksen ja hänen omiensa voittoa.

Syntiinlankeemuksen tähden jokainen ihminen, myös me kaikki olemme luonnostamme saatanan ja kuoleman vallan alaisia sekä Jumalan vihollisia, ”pimeyden lapsia”. Tämän syntisyytemme tähden meidän langenneessa luonnossamme vallitsee jatkuva laittomuus ja vihollisuus Jumalaa vastaan ”sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.” (Room.8:7) 

Jeesus Kristus on kuitenkin tullut meille suuren armonsa ja rakkautensa tähden Vapahtajaksi. Hän on tullut kukistamaan kaikki perkeleen teot (1.Joh.3:8). Hän on ansainnut ja hankkinut täydellisen voiton kaikista turmiovalloista, saatanasta ja sen valtakunnasta, kaikesta synnistä ja kuolemasta. Tämän voiton hän hankki meille syntymällä sijaiseksemme, ristinkuolemallaan ja verensä vuodatuksella meidän puolestamme sekä voittoisalla ylösnousemuksellaan meillekin elämäksi ja autuudeksi. Näin hän on ottanut kantaakseen ja kärsinyt meidän syntimme, kuolemamme ja vihollisuutemme. Verellään hän kuoletti itsessään vihollisuutemme, kaiken sen, mikä erottaa meidät Jumalasta, ja kasteessa hän on yhdistänyt meidät itseensä niin, että emme ole enää vihollisia vaan Jumalan lapsia hänen veressään. ”Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden… ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.” (Ef.2:13,14,16).

Kristuksen voitto kuoleman ja ylösnousemuksen kautta syöksi saatanan Herran edestä syntisiä syyttämästä. Taivaallisessa oikeudessa ei Kaikkien Tuomari, Isä Jumala enää kuuntele mitään syytöksiä meitä vastaan, jotka Kristuksessa Jeesuksessa olemme. ”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.” (Room.8:1) Puolustajamme ja koko maailman syntien sovittaja, Jeesus Kristus (1.Joh.2:2)astuu Tuomarin eteen näyttäen verensä ja ruumiinsa haavat. Niiden perusteella hän puolustaa meitä, sanoen: ”Minä olen kärsinyt ja täydellisesti sovittanut kaiken, mistä heitä syytetään. Todistuksena sekä hintana tästä esitän haavani ja vereni.” Samalla, kun toinen Puolustajamme, Pyhä Henki, lohduttaa meitä tällä todistuksella, heittää oikeudenpalvelija – ylienkeli Miikael joukkoineen saatanan ja sen enkelit pois oikeussalista. Mitään syytöstä ja tuomiota ei voi lausua meille, jotka olemme Kristuksen veren sovittamat. ”Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.” (Room.8:33) Tästä tapahtumasta päivän kirjeteksti puhuu taivaallisen todellisuuden näkökulmasta.

Kasteemme hetkellä emme ole enää pimeyden – siis saatanan valtakunnan lapsia ja iankaikkisen kuoleman alaisia, vaan meidät on siirretty valon lapsiksi ja, iankaikkisen elämän perillisiksi Kristuksen valtakuntaan (Kol.1:13). Kristuksessa Jeesuksessa ollessamme te kaikki ”olette valon lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.” (1.Tess.5:5). Kasteemme hetkestä alkaa myös meidän vihollisuutemme ja hengellinen sotamme saatanaa ja sen enkeleitä vastaan. Tässä hengellisessä sodankäynnissä – jonka tosin Kristus on jo voittanut, mutta jossa perkele yhä yrittää saada mahdollisimman paljon tuhoa aikaan – ovat kanssataistelijamme kaikki taivaan enkelten sotajoukot. Koska saatana – suuri lohikäärme – ei voi voittaa Kristusta, käy se sotaa Kristuksen kirkkoa (vaimoa) ja uskovia (vaimon muita lapsia) eli meitä vastaan. ”Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, vainosi hän sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt… ja lohikäärme vihastui vaimolle ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiään vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.” (Ilm.12:13,17) Tämä henkivaltojen sota, jossa olemme mukana, kestää kasteestamme aina kuolemaamme saakka. Vasta kuolemassa me saamme lopullisen voiton saatanasta ja kuolemasta – silla me saamme Kristuksen kanssa kuolla ja kuolleista nousta. Näin ”vihollisista viimeisenä voitetaan kuolema.” (1.Kor.15:26)

Olemme siis jatkuvasti keskellä näkymätöntä sotaa, henkivaltojen taistelua. Emme ymmärrä maailman tapahtumia ja kirkossa olevaa sekasortoa, jos emme näe tätä. Kaikessa on kyseessä perkeleen, tuon koko maanpiirin viettelijän kavalat hyökkäysjuonet Jumalaa ja hänen hallintoaan vastaan niin maailmassa kuin seurakunnassakin. Tämä taistelu käydään meidän omistatunnoistamme ja meidän omientuntojemme sotakentällä. Sinä ja sinun omatuntosi – joka kertoo, miten uskallat astua Jumalan eteen – on saatanan ja sen joukkojen hyökkäyksen kohteena. Sen tehtävänä on saastuttaa ja pahentaa sinun omatuntosi, niin ettet uskalla tulla Jumalan luo ja lopulta lankeat pois uskosta. Hyvät enkelit sen sijaan toimivat meidän puolustajinamme ja suojelijoinamme saatanaa ja demoneja vastaan muistuttamalla meille Jumalan sanaa ja taistellen rinnallamme Jumalan sanan miekalla. Tämä taisto ei siis ole lihallinen, eikä sitä käydä siksi lihallisilla aseilla; miekoilla, pyssyillä tai ohjuksilla. ”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.” (2.Kor.10:3-4). Nämä aseet ovat Johanneksen mukaan Karitsan veri ja todistuksen sana. Nämä aseet eivät kylvä kuolemaa, vaan iankaikkista elämää. Sinullekin kuuluu tämä Kolmiyhteisen Jumalan todistus, jonka hän armonvälineissään: sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa sinulle antaa ja tarjoaa: ”Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla Poika on, hänellä on elämä.” (1.Joh.5:11b-12a)

Kun perkele pyrkii kaikkine joukkoineen hyökkäämään sinua ja Jumalan sanassa pysyvää seurakuntaamme vastaan, hän tekee sen kahdella tavalla: joko hyökäten Jumalan sanaa – oppiamme ja uskoamme vastaan, saattaen meidät joko epätoivoon syntiemme tähden tai kylväen keskellemme harhaoppeja tai penseyden Jumalan sanaa kohtaan; tai hyökäten meidän kristillistä, keskinäistä rakkauttamme vastaan ja repien meidät toisiamme vastaan (1.Joh.2:7-11). Kummankin hyökkäyksen tarkoituksena on kylvää sinun sydämeesi ja omaantuntoosi sekä Kristuksen pyhään seurakuntaan syyllisyyden ja vihan siemen, joka itää. Varokaamme näitä hyökkäyksiä, veljet ja sisaret!

Miten me perkeleen hyökkäyksiä vastustamme? Ottamalla käyttöön hengelliset aseemme, jotka voittavat saatanan: eli Karitsan veren ja todistuksen sanan. Kirjeessään Johannes kertoo, miten käytämme Karitsan verta synninpäästön sanaan liitettynä: ”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys toistemme kanssa, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille kaikki synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” (1.Joh.1:7,9) Synninpäästön sanassa, ”sovituksen sanassa”, jonka ”sovituksen virassa” toimiva pastori eli Kristuksen Jeesuksen virassa toimiva ja hänen kutsumansa ”seurakunnan enkeli” julistaa, toimii Kristuksen Jeesuksen veri, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä, kaikista rikkomuksista ja antaa kaikki synnit anteeksi – toisin sanoen: ajaa meistä pois synnin, ja perkeleen tuottaman pimeyden Kristuksen valolla. Aivan erityisessä mielessä käytät Kristuksen verta, parasta hengellistä sota-asettasi, kun osallistut Herran pyhälle ehtoolliselle. Siinä on todella, olemuksellisesti ja konkreettisesti Jeesuksen kaikkein pyhin veri, joka todella antaa syntisi anteeksi (Matt.26:26-27) ja ”puhdistaa sinun omatuntosi kuolleista töistä palvelemaan elävää Jumalaa.” (Hepr.9:14) Ei ole sinulla parempaa suojaa perkelettä ja syntiä vastaan kuin Jeesuksen veri, eikä ole konkreettisempaa paikkaa, missä Jeesus tuon verensä sinulle antaa kuin pyhä ehtoollinen. Käytä sitä usein, sillä jatkuvasti olet saatanan hyökkäysten kohteena, keskellä hengellistä taistelua. Älä jää ilman Karitsan verta! Yhä pätee Jeesuksen sanat: ”Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hänellä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hän pysyy minussa ja minä hänessä.” (Joh.6:54,56) Todistuksen sana tarkoittaa samaan aikaan Jeesuksen todistusta, Jeesuksen sanaa,jonka hän omilleen julistaa pastorin, ”seurakunnan enkelin”, Jumalan sanansaattajan kautta; että seurakunnan uskontunnustusta, jonka me yhdessä tunnustamme Jumalan sanaa käyttäen! Jumalan sanaa, tätä voimallista todistuksemme sanaa, kun käytämme ja siinä pysymme, ei perkele voi meitä voittaa. ”Se sana seisoo vahvana, he ei voi sitä kestää”, laulamme yhdessä Lutherin kanssa.

Ei siis vain jokainen yksityinen kristitty, vaan myös Kristuksen sanalle uskollinen seurakunta on jatkuvan saatanan valtakunnan hyökkäyksen kohteena. Tässä sodassa seurakunnan turvapaikka on yhteinen jumalanpalvelus, jossa Kristus Jeesus tulee meidän keskellemme sanansa ja nimensä kautta (Matt.18:20) verensä lahjoja jakamaan. Jumalanpalvelus on myös hengellisen taistelumme eturintama, sillä tässähän me seisomme yhdessä enkelien – taivaallisen sotajoukon sekä jo perille päässeiden täydellisten pyhien kanssa Herran luona! (Hepr.12:22-24) Me olemme tulleet patriarkka Jaakobin tavoin avoimen taivaan porteille, Jumalan taloon; Kristuksen ja kaikkien taivaan joukkojen luo (1.Moos.28:10-17). Tässä Jumalan pyhässä läsnäolossa, hänen pyhyytensä kirkkauden valossa ei saatana tai mikään synti voi kestää – vaan se joutuu pakenemaan Kristuksen evankeliumin kirkkautta ja hänen verensä antamaa puhdistusta. Tämä Jumalan ja Kristuksen valo on luonamme armonvälineiden kautta, ja tässä valossa ollessamme Jeesuksen, Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, niin että saatanan ja sen valtakunnan ote meistä irtoaa. Jeesuksen veri ja evankeliumin sana karkottaa meistä saatanan vallan ja pimeyden. Tämä turva ja enkelten kanssa osallistuminen yhteiseen taivaalliseen jumalanpalvelukseen on yksi jumalanpalveluksen tarkoituksista aivan alusta loppuun asti. Mekin osallistumme tuohon iloiseen voittohuutoon uskomme tunnustaen ja seurakuntana laulaen, jonka Johannes taivaallisessa näyssään kuulee: ”Nyt on autuus ja voima ja valtakunta meidän Jumalamme ja valta hänen Voideltunsa, sillä veljiemme syyttäjä, joka yötä ja päivää syytti heitä Jumalamme edessä, on heitetty ulos.”

Paitsi seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, saamme käydä tätä hengellistä taistelua päivittäin. Joka päivämme saamme aloittaa ja lopettaa Jumalan sanaa lukien ja rukoillen. Joka päivä tuo kasteemme meille uudestaan Jeesuksen veren armon ja Pyhän Hengen lahjan uskomme vahvistukseksi. Jeesus on myös antanut meille erityisesti Isä Meidän-rukouksen, jonka jokainen pyyntö kohdistuu saatanan hyökkäyksiä vastaan; mutta erityisesti tämä rukous: ”Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät Pahasta” (siis Perkeleestä itsestään ja kaikista sen syytöksistä ja teoista). Samoin ovat kanssamme päivittäin Herran lähettämät enkelit, joiden suojaa taistelussamme saamme Herralta pyytää Martti Lutherin aamu- ja iltarukousten tavoin: ”Pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi minussa mitään valtaa.”

”Ja Jumalan armo, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämiänne ja ajatuksianne Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.”

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttäjistä ei kerätä henkilökohtaista tai tunnistettavaa tietoa. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Lue Lisää

Jaa tämä

Jaa ystävillesi