Loppiainen (Epifania)

Matt.2:1-12: Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, katso, tietäjiä tuli itämailta Jerusalemiin. Ja he sanoivat: ”Missä on se syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä idässä ja olemme tulleet häntä kumartaen rukoilemaan.” Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. Ja he sanoivat hänelle: ”Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta: ’Ja sinä Beetlehem, Juudan maa, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinaitten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka on kaitseva minun kansaani Israelia.’” Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja tiedusteli heiltä tarkasti, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: ”Menkää ja etsikää tarkasti lasta; ja kun löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan.” Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle, ja katso, tähti, jonka he olivat idässä nähneet, kulki heidän edellään, kunnes tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he tulivat ylenmäärin iloisiksi. Ja mentyään huoneeseen he näkivät lapsen äitinsä Marian kanssa. Ja he heittäytyivät maahan ja rukoilivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ja saatuaan unessa Jumalalta ilmoituksen, etteivät palaisi Herodeksen luo, menivät he toista tietä takaisin omaan maahansa.

Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Jeesus on maailman valo. Jumala syntyi ihmiseksi, ja näin syntiinlankeemuksen tähden pimeään maailmaan tuli iankaikkisen elämän valkeus.”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Ja valo loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt… Tämä on tosi valo, joka tullessaan maailmaan valistaa (eli valaisee) jokaisen ihmisen.” (Joh.1:4,5,9). Merkkinä tästä ihmeellisestä syntymästä – iankaikkisen elämän valon tulemisesta meidän luoksemme Kristuksessa Jeesuksessa, syttyi taivaalle ihmeellinen Herran tähti.  Kristuksen syntymä sai tämän tähden ilmestymän taivaalle ja se sai pakanamailta, idästä, saapumaan tietäjiä hänen luokseen, häntä kumartamaan. Sillä Kristus ei tullut Vapahtamaan ainoastaan juutalaisia, vaan koko maailmaa. Pyhä Simeon julistaa hänestä: “Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille”. (Luuk.2:29-32)

Kristus on maailman valo, ikään kuin Jumalan valtakuntaa ja iankaikkista elämää loistava lamppu, joka on tullut koko maailman synnin ja kuoleman pimeyden keskelle, valaisemaan kaikki Jumalan pyhän elämän valolla. ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus” (Jes.9:1); Rakas ystävä! Tämä pimeys ympäröi tässä maailmassa yhä sinua ja minuakin. Meitä ympäröi synnin, kuoleman ja perkeleen valtakunnan pimeys. Kiusaaja meitä ahdistaa, maailma meitä viettelee ja oma syntinen lihamme on sen kanssa liitossa. Me tarvitsemme Kristusta ja hänen iankaikkisen elämänsä valoa. Siksi Jeesus on tullut tänäänkin keskellemme, kutsumaan meidät tästä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa: ”Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä kansa, omaisuuskansa, julistaaksenne hänen hyviä töitään, joka on kutsunut teidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa” (1.Piet.2:9). Hän sanoo sinullekin: ”Minä olen maailman valo; joka seuraa minua, hän ei vaella pimeydessä; vaan hänellä on oleva iankaikkisen elämän valo” (Joh.8:12); ”Vielä vähän aikaa valo on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä valo on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeydessä vaeltaa, hän ei tiedä, minne menee. Niin kauan kuin teillä valo on, uskokaa valoon, jotta te olisitte valon lapsia.” (Joh.12:35-36)

Mistä tuo Kristuksen valo loistaa? Me emme voi tietäjien tavoin seurata tähteä, mutta he ovat silti meille opetuksena. Jumala oli ilmoittanut tähden kanssa heille, että Kuningas on syntynyt, Jumala on tullut maailmaan kansansa keskelle. Mutta kun he lähtivät matkalle, eivät he enää tähteä nähneet. Niinpä he matkasivat Jerusalemiin ja kysyivät tätä kuningas Herodekselta, joka taas kääntyi kirjanoppineiden ja ylipappien puoleen. Ja papit kertoivat vastauksen Jumalan sanasta. Kirkkoisä Augustinus sanoo omassa loppiaissaarnassaan: ”Tämä on tapahtunut meidän takiamme. Hän tahtoi meidän oppivan tuntemaan itsensä pyhistä kirjoituksista. Hän oli antanut tietäjille oikein selvän merkin taivaalla ja ilmoittanut heidän sydämilleen syntyneensä Juudeassa, mutta kuitenkin hän tahtoi heidän uskovan hänen profeettojaan.” (Sermo 199) Näin tämä Kristuksen valo loistaa meille Jumalan pyhästä sanasta. Se on se tähti, joka, kutsuu meidät Kristuksen luo ja joka meidän matkaamme valaisee; se on se Beetlehem (leipähuone), jossa Kristus, elämän leipä asuu. Kun siis kuulet Jumalan sanaa julistettavan tai luet sitä, sinä tulet Kristuksen luo ja hänen ihmeelliseen valkeuteensa. Sanassaan sinulle puhuu silloin itse Jumala ja Jeesus Kristus itse, Pyhän Henkensä kautta. Tämä sama Jumalan sana, Kristuksen asuminen keskellämme ja hänen valonsa tulee meille myös pyhässä kasteessamme ja ehtoollisessa. Tätä evankeliumia, Jumalan pyhää sanaa ja pyhiä sakramentteja julistaa ja jakaa sovituksen virka – pastorit, apostolisen viran perilliset. Miten siis sinä saat nyt Kristuksen valon omaksesi? Kuulemalla, kun julistan sinulle pyhän evankeliumin sanan ja vastaanottamalla pyhän alttarin sakramentin, Kristuksen ruumiin ja veren.  2.Kor.4:1-7: ”Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi: “Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.”

Niinpä sinä olet nyt Jeesuksen valossa: hän on tullut luoksesi! Hänen valossaan hänen pyhä, kallis verensä puhdistaa sinut nytkin kaikista synneistäsi ja rikkomuksistasi, kun uskot häneen. ”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys toistemme kanssa, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” (1.Joh.1:7). Puhdistakoon Jeesuksen veri sinut kokonaan kaikista synneistäsi ja karkottakoon pimeyden: synnin ja kaikki saatanan teot sinun sydämestäsi! Ole puhdas ja pyhä, ole vapaa kaikista rikkomuksistasi Jeesuksen veressä. Omista Jumalan valo. Kun uskolla omistat Jumalan todistuksen sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa, niin omanasi on Kristus, Jumalan Poika ja hänessä oleva iankaikkinen elämä. ”Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessään; joka ei usko Jumalaa, on tehnyt hänet valehtelijaksi, koska ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastaan. Ja tämä on se todistus, että Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla Poika on, hänellä on elämä; jolla Poikaa ei ole, hänellä ei ole elämää” (1.Joh.5:10-12) Näin uskoessasi Kristukseen ja hänen vereensä sinustakin tulee kuin tuo Beetlehemin tähti: sinäkin saat loistaa Kristuksen valoa ympärillesi ja kutsua muitakin hänen valkeuteensa omistamaan autuuttaan!

Aamen

Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttäjistä ei kerätä henkilökohtaista tai tunnistettavaa tietoa. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Lue Lisää

Jaa tämä

Jaa ystävillesi