Lähetystyö

Lähetystyö

Seurakunnan päätehtävää, armonevankeliumin eteenpäin viemistä, voidaan tehdä lähellä ja kaukana. Tällä hetkellä lähetyksemme painopiste on osallistua Sley:n Sudanin lähetystyöhön rukoilemalla ja taloudellisesti tukemalla. Muun muassa Rautakannel-laulutilaisuuksissa on kerätty varoja Sudanin lähetystyöhön.

Vuosien saatossa olemme osallistuneet lähetystyöhön ulkomailla Japanissa, Keniassa, inkerinmaalla Kikkerissä ja Kupanitsassa, sekä Virossa Nõvan seurakunnan kanssa. Tampereen seurakunnassa järjestetyt Sanaa ja soppaa -illat ovat esimerkki lähelle tehtävästä lähetystyöstä. 

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaiken, minkä minä olen käskenyt teille. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Matt.28:18-20

sudan kyltti

Seurakunta elämän eri vaiheissa

Myös seurakunnan ja perheiden kohtaaminen elämän eri vaiheissa on tärkeä osa seurakuntaelämää.

Kasteen sakramentti, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminenkin ovat elämän suuria käänteitä. Tärkeitä tapahtumia seurakuntaperheen elämässä ovat myös yhteiset juhlat ja leirit. Seurakunta on mukanasi ilossa ja surussa, kantamassa kohti iankaikkista elämää. 

Työntekijämme tulevat niidenkin seurakuntalaisten luo, jotka esimerkiksi vanhuuden tai sairauden vuoksi eivät kykene osallistumaan seurakunnan yhteiselle ehtoolliselle. Paimenemme ovat tietysti myös puhelimitse tai sähköpostitse tavoitettavissa. Kotikäyntien ja yksittäisten ihmisten tapaamisen merkitys on suuri hajallaan asuvissa seurakunnissamme.

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus

Jumalanpalveluksessa Jumala kokoaa luokseen seurakunnan, kasteessa synnyttämänsä lapset. Siinä Jumala hoitaa seurakuntaansa sanansa ja asettamansa pyhän ehtoollisen kautta. 

Seurakunnassa ei ole niinkään kyse siitä mitä me teemme, vaan mitä Jumala on tehnyt puolestamme ja kuinka hän lahjoittaa armonsa meille.

kirkolliset symbolit
Toimintamme

Toimintamme

Seurakuntaliitossa eri tavoin tehtävä evankeliumin julistustyö on enimmäkseen itsenäisten seurakuntiemme toimintaa. 

Seurakuntaliiton ja sen seurakuntien päätehtävä on viedä eteenpäin armonevankeliumia syntiemme sovituksesta ja iankaikkisesta pelastuksesta Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja Vapahtajamme sovitustyön tähden. 

Seurakuntaliitto tukee seurakuntia järjestämällä muun muassa kesäjuhlia ja leirejä sekä toimittamalla julkaisuja.