Toimintamme

Toimintamme

Seurakuntaliitossa eri tavoin tehtävä evankeliumin julistustyö on itsenäisten seurakuntiemme toimintaa. Seurakuntaliiton päätehtävänä on palvella näitä seurakuntia. Yksi seurakunnan päätehtävistä on lähetystyö, armonevankeliumin eteenpäin vieminen. Jumalanpalvelus kokoaa seurakunnan kuulemaan Jumalan sanaa ja nauttimaan ehtoollisen sakramenttia.

Seurakunta on uskovien perhe. Seurakunnan ja perheiden kohtaaminen elämän eri vaiheissa on tärkeä osa seurakuntalaisuutta. Seurakuntaliiton tasolla lapsi- ja nuorisotyön pääpaino on laadukkaassa leirityössä. Se on ollut merkittävä työmuotomme jo seurakuntiemme alkuvaiheesta. Suuri osa lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä sekä aikuisopetusta tapahtuu leireillä.

Leirityö ja lapsi- ja nuorisotyö

Leirityö ja lapsi- ja nuorisotyö

Seurakuntaliiton tasolla lapsi- ja nuorisotyön pääpaino on laadukkaassa leirityössä. Se on ollut merkittävä työmuotomme jo seurakuntiemme alkuvaiheesta. Suuri osa lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä sekä aikuisopetusta tapahtuu leireillä. Isoistoiminta ja leireillä tehty vapaaehtoistyö kasvattaa myös uusia vastuunkantajia. Kristillinen leirityö, joka on kaikille avointa henkilökohtaisista taloudellisista mahdollisuuksista riippumatta, on ollut välttämätöntä ja jopa poikkeuksellista. Nykyaika on vain korostanut sen välttämättömyyttä kristillisen opetus- ja kasvatustarpeen lisääntymisen myötä sekä kilpailevan “nykyelämäntavan” asettamien haasteiden vuoksi. Leiritoiminnan lisäksi Seurakuntaliitto ja sen työntekijät tukevat seurakuntia niiden järjestämässä lapsi- ja nuorisotyössä.

Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset ovat edellyttäneet leirikeskuksemme uusimista, mikä on kasvattanut leirityömme kustannuksia. Vaikka leireillemme on mietitty suositusleirimaksut, haluamme yhä pitää kiinni periaatteestamme, että leireille voi osallistua taloustilanteestaan riippumatta. Tähän tarvitsemme taloudellisen tukesi. Leirikeskuksemme on nyt uusi ja ajanmukainen. Kukkian Keidas Oy vastaa sen hoidosta

Seurakunta mukana elämässä

Seurakunta mukana elämässä

Seurakunta on uskovien perhe. Seurakunnan ja perheiden kohtaaminen elämän eri vaiheissa on tärkeä osa seurakuntalaisuutta. Kasteen sakramentti, opetus ja kasvatus sekä rippikoulu, avioliittooon vihkiminen ja hautaan siunaaminenkin, ovat elämän suuria käänteitä, joissa seurakuntasi on mukana ilossa ja surussa, kantamassa elämän eri vaiheissa.

Työntekijämme kiertävät tervehtimässä niitäkin seurakuntalaisiamme, jotka esimerkiksi vanhuuden tai sairauden vuoksi eivät itse kykene toimintaamme osallistumaan. Paimenemme ovat tietysti myös puhelimitse tai sähköpostitse tavoitettavissa. Kotikäyntien ja yksittäisten ihmisten tapaamisen merkitys on suuri hajallaan asuvissa seurakunnissamme.

Jumalanpalvelus seurakunnissamme

Jumalanpalvelus seurakunnissamme

seurakunnan symbolit

Jumalanpalvelus kokoaa seurakunnan kuulemaan Jumalan sanaa ja nauttimaan ehtoollisen sakramenttia. Esirukous yhteisten ja erityisten sekä yksityistenkin asioiden puolesta on oleellinen osa jumalanpalvelusta. Päävastuun kantavat pastorimme ja saarnaajamme, muuten järjestämisen hoitavat seurakunnat, jotka hoitavat myös lapsille suunnattua pyhäkouluopetusta.

Lähetystyö

Lähetystyö

Sudanlähetyskuvitus

Yksi seurakunnan päätehtävistä on lähetystyö, armonevankeliumin eteenpäin vieminen. Tätä työtä teemme niin lähellä kuin kaukana. Tampereen seurakuntamme Sanaa ja soppaa -illat on esimerkki lähelle tehtävästä lähetystyöstä. Sley:n Sudanin lähetystyöhön olemme osallistuneet Rautakannel-tilaisuuksissa sekä Helsingin seurakunnan kautta annetun taloudellisen tuen myötä.

Sulje