Jouluaattona ollaan profeettojen lupausten toteutumisen ovella. Jouluaaton aihe on pelastuksen kaipuu ja lupaus Vapahtajasta. Siksi jouluprofetiat kuuluvat jouluaaton jumalanpalveluksiin silloinkin, kun niissä luetaan muita joulun tekstejä. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.2:1-14: Ja niinä päivinä tapahtui, että keisari Augustukselta lähti käsky, että koko maailma oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät kirjoituttamaan itsensä verolle, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, sillä hän oli Daavidin huonetta ja sukua, kirjoituttamaan itsensä verolle Marian, kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus valaisi heidät, ja he suuresti pelästyivät. Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö: sillä katso, minä ilmoitan teille hyvän sanoman, suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille merkkinä: Te löydätte vastasyntyneen lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa”. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: ”Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisille, joihin hänellä on mielisuosio.”

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan! Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Aamen. (Gal.1:3-5)

Keisari Augustus antoi määräyksen verollepanosta, ja näin hän tietämättään toteutti Jumalan suunnitelmaa: Joosef lähti sukunsa kaupunkiin, Beetlehemiin. Sinne lähti hänen kanssaan hänen vaimonsa Maria, joka oli raskaana Pyhästä Hengestä. Siellä syntyi viimeinkin kaikkien odottama pelastaja, nyt oli lupausten täyttymisen aika. Koko luomakunta oli tuhansia vuosia odottanut syntiinlankeemuksesta asti sitä hetkeä, jolloin se tulisi vapautetuksi syntiinlankeemuksen orjuudesta vaimon siemenessä. Israelin ja Juudan suku oli satoja vuosia tiennyt odottaa Jumalan lupaamaa messiasta, pelastajaa, joka tulisi perustamaan iankaikkisen valtakunnan ja vapahtamaan kansansa. Koko Vanha Testamentti on täynnä tätä vapahtajan odotusta. Mutta aika ei ollut tullut vielä täyteen ennen kuin Rooman valtakunta tuli ja alisti jo muiden suurvaltojen alaisen Juudean. Jerusalem ja Juuda odotti sitä lunastusta, josta profeetta Jesaja ennusti: Huutakaa ilosta, riemuitkaa, kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin. Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden. (Jes.52.9-10)

Synti ja lain alaisuus on sulkenut sisäänsä koko maailman, sinutkin. Yhdessä Aadamin kanssa olet langennut sinäkin syntiin ja kokonaan sen turmelema. Yhdessä Aadamin kanssa olet sen pyhän lain alainen, joka tuomitsee jokaisen syntisen kadotukseen. Yhdessä Aadamin kanssa olet ansainnut kuoleman ja Jumalan vihan ajatuksillasi, sanoillasi ja teoillasi. Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet (Room.5:12) Mutta kuule, mitä Paavali puhuu tästä lupauksien täyttymisestä Kristuksen syntymässä: Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. (Gal.4:4-5) Siis synti ja tuomion langettava laki ei tulekaan sinulle tuomioksi, vaan koska Kristuksessa Jumalan Poika syntyi ihmiseksi ja lunasti jokaisen syntisen ja lain alaisen, sinutkin on otettu Jumalan lapsen asemaan. Millään ansiollasi tai teollasi et tätä Jumalan lapsen osaa voi hankkia, vaan se annetaan sinulle ylhäältä, lahjana. Se on sinulle hankkinut Jeesus Kristus, ihmiseksi syntynyt Jumala, joka on ostanut sinut verellään Jumalan lapseksi, kuollut sinun kuolemasi ja kärsinyt sinun kadotuksesi. Sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. (Room.5:19) Syntinen olet itsessäsi, mutta Kristuksessa olet vanhurskas ja pyhä! Tunnustaessasi syntisi ja Kristukseen uskoessasi et olekaan kuoleman oma, vaan Kristuksen oma. Et olekaan Jumalan vihollinen, vaan hänen lapsensa.

Kristuksen syntyessä maailmaan tuli hänessä Jumalan valtakunta, Herran kirkkaus, syntien anteeksiantamus ja lunastus; siis sanalla sanoen: taivas maan päälle! Hän koko maailman synnin, täytti lain täydellisesti, kuoli aivan kaikkien puolesta lunastaen meidät kaikesta synnistä ja voitti kuoleman ylösnousemuksessaan meillekin elämäksi. Tämän kaikki ei ole vain mennyttä voittoa, vaan Kristus tuo kaiken tämän sinun luoksesi evankeliumissa, nyt. Kuule Jumalan armosana, joka lupaa, että syntisi ovat anteeksiannetut Kristuksen nimessä nyt!  Tässä on syntien anteeksiantamuksen julistus ja Jumalan sana, ja tässä on Kristus luonasi puhdistaen sinutkin verellään ja jakamassa syntien anteeksiantamusta. Tässä hän on tuomassa sinulle taivaallisen kirkkauden ja valtakunnan, josta olet osallinen uskon kautta, armosta. Kristuksessa luoksesi tulee se taivaallinen kirkkaus, joka ympäröi paimenia kedolla. Kol.1:12-15: kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Samoin kuin Herran kirkkaus ympäröi paimenet kedolla, olet sinäkin saanut tulla uskon kautta osalliseksi Kristuksen valtakunnasta ja siitä valkeudesta, jossa Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä jokaisen syntisen, joka tunnustaa syntinsä lain edessä ja turvaa evankeliumin lupaukseen Jumalan armosta (1.Joh.1:7).

Kuule vielä enkelin ja taivaallisen sotajoukon ilouutinen: ”Älkää pelätkö: sillä katso, minä ilmoitan teille hyvän sanoman, suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.” Miten suurenmoinen julistus! Tässä meillä on kirjaimellisesti loistava enkelin julistama hyvä sanoma, taivaallinen evankeliumin sana. Se sisältyy koko täyteydessään tähän sanaan ”teille”. Kun luet sen, sano itsellesi silloin ”minulle”. ”Älkää pelätkö” – älä pelkää, Kristus on tullut luoksesi ja tuo rauhan veressään. Hyvä sanoma ja suuri ilo ilmoitetaan ”teille” eli myös sinulle! Vapahtaja, Kristus, Herra on syntynyt ”teille”, eli sinulle! Sinulle on tullut nyt sanoma Kristuksesta, joka on tullut vapahtamaan sinut kaikesta synnistä ja kuolemasta. Synnin vankeudessa eläville ihmisille – myös sinulle syntyy vapahtaja. Kuoleman pimeydessä oleville – myös sinulle tulee Herran kirkkaus, iankaikkisen elämän valo. Jumalan vihan ansainneille -myös sinulle tulee Herran rauha ja Jumalan mielisuosio. Tässä sanomassa annetaan sinullekin suuri ilo, taivaallinen ilo Kristuksessa, joka sinunkin syntisi sovittajana pyyhkii kerran kaikki kyyneleesi ja viimeisetkin synnin rippeet, kun saat uskossa häneen nousta kuolleista ja saavuttaa taivaallisen perintösi.

Näin tulee koko kunnia pelastuksestamme Herralle, Jumalalle korkeuksissa, ja Kristukselle, joka lähetettiin maailmaan syntisiä vapahtamaan. Kun kunnia pelastuksestamme tulee yksin Jumalalle, me saamme hänen rauhansa ja armonsa. Saamme liittyä taivaallisen sotajoukon, enkelien ja kaikkien pyhien kanssa laulamaan suurta kunniaa Herralle jo täällä maan päällä, sekä kerran taivaassa! ”Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisille, joihin hänellä on mielisuosio.”

Esa Yli-Vainio

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttäjistä ei kerätä henkilökohtaista tai tunnistettavaa tietoa. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Lue Lisää

Jaa tämä

Jaa ystävillesi