1.Adventtisunnuntai

Matt.21:1-9: Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille: ”Menkää kylään, joka on edessänne, niin te löydätte heti aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: Herra tarvitsee niitä; ja heti hän lähettää ne.” Mutta tämä tapahtui, jotta täyttyisi se, mitä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: ”Sanokaa tytär Siionille: Katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi sävyisänä ja ratsastaen aasilla, työaasin varsalla.” Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli käskenyt, toivat aasintamman ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat puista oksia ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: ”Hoosianna, Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa!”

”Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!” (Gal.1:3-4) Kristus tuli ensimmäisen kerran meidän luoksemme nöyränä kuninkaana, orjan muodossa, antaakseen itsensä uhriksi meidän pelastukseksemme. Toisen kerran hän tulee kirkkaudessaan ja kunniassaan ottamaan meidät iankaikkiseen valtakuntaansa, kuten saimme viime viikolla tuomiosunnuntaina kuulla. Kuten Kristus viimeisen kerran saapui Jerusalemiin aasilla, hän on tullut meidän luoksemme tänään nimessään, sanansa ja sakramenttiensa kautta, niillä ”ratsastaen”. Meidät asetetaan hänelle laulavan kansan joukkoon.

Kuninkaan tie kohti temppeliä

”He lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle.” Öljymäki ja Beetfageovat Jeesuksen ”rikospaikka” ja pidättämisen paikka. Siellä hän julkisesti alkoi lähestyä Jerusalemia ”Kunnian kuninkaana.” Samaan aikaan Jeesuksen ratsastaessa Ölymäeltä ratsasti todennäköisesti ”Kuninkaan portista” kuningas Herodes toisessa saatossa. Rikossyyte, jonka perusteella hänet tältä paikalta, Öljymäeltä, Getsemanen puutarhasta myös pidätettiin, oli se, joka tekstin muodossa myös naulittiin hänen yläpuolelleen ristille: ”Jeesus Nasaretilainen, Juutalaisten kuningas” (Joh.19:19). Siellä Jeesukselle lauloivat ylistyslaulua samat juutalaiset, jotka myöhemmin huusivat Pilatukselle hänestä: ”Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet! Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari”. (Joh.19:15)

Öljymäeltä laskee Jerusalemiin tie, joka johtaa suoraan Kidronin laakson kautta temppeliin kultaisesta portista/armoportista (Sha’ar HaRahamimi). Se sijaitsee Jerusalemin Temppelivuoren itäosan muurissa, ja on luultavasti vanhin vanhan kaupungin porteista. Juutalaisen tarinan mukaan Messias tulee Kultaisen Portin kautta Jerusalemin kaupunkiin. Tämä lienee yksi syy Kultaisen portin sulkemiseksi. Juutalaiset uskovat myös, että ”kansojen viimeinen tuomio pidetään Kultaisen portin luona”. Tästä portista Jeesus ratsasti, osoittaen olevansa juutalaisten odottama luvattu messias -kuningas, joka tuo Jerusalemille lunastuksen (Luuk.2:38) Hän ratsasti armoportista temppelin edustalle, temppeliä puhdistamaan ja siellä saarnaamaan, osoittaen olevansa itse ”armoportti”, Lammasten ovi iankaikkiseen elämään (Joh.10:7,9), sekä olevansa itse Uuden liiton temppeli (Ilm.21:22) ja Jumalan uhrikaritsa, joka kantaa maailman synnit ja saa verellään aikaan täydellisen syntien sovituksen. Nyt tuo portti on suljettu, sillä juutalaiset yhä odottavat messiastaan, eivät tiedä hänen jo tulleen. Meille portti taivaaseen on Kristuksessa auki!

Jeesus oli menossa julkisesti odotettuna kuninkaana Jerusalemiin puhdistamaan temppeliä. Hänen valtakuntansa on Jumalan valtakunta, hänen ei tule ajamaan ulos Roomalaisia Jerusalemista, vaan ajaa temppelistä ulos rahastajat. Hän puhdistaa temppelin, Herran pyhän huoneen. Tänäänkin hän on tullut luoksemme puhdistaakseen meidät verellään ja tehdäkseen meidät Herran pyhiksi temppeleiksi antamalla meidän sydämiimme Pyhän Henkensä.

Palveleva kuningas

Jeesus lähettää opetuslapset hakemaan aasintamman ja varsan läheisestä kylästä, todennäköisesti Betaniasta. Hän täytti näin hyvin tietoisesti profeetta Sakariaan ennustuksen aasilla ratsastavasta messiaskuninkaasta: ”Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.” (Sak.9:9). Hän tulee myös sinulle, sinun luoksesi ja sinua varten. Hän on vanhurskas ja auttaja, pelastaja – hän tänäänkin pelastaa meidät syntiset vanhurskauttamalla meidät julistamalla meidät vanhurskaiksi sanassaan ja antamalla meille ehtoollisessa syntien anteeksiantamuksen ruumiissaan ja veressään.

Aasin kaltaisena Jeesus tulee kansansa luo nöyränä, lempeänä ja sävyisänä, palvelevana ja alhaisena. Hän ei tule korkeana kuninkaana, jota tulee palvella, vaan kuninkaana, joka tulee itse palvelemaan ja antamaan henkensä kansansa puolesta. Ihmisen Poikaka ei tullut ”palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä.” (Matt.20:28). Hän on tullut tänäänkin meidän keskellemme meitä palvelemaan, eli liturgioimaan – antamaan meille pelastustyönsä ja verensä ansion. Sanoohan Kristus: ”Missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.” (Matt.18:20); ”Minä olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee.” (Luuk.22:27)

Kuten Jeesus tuli ratsastaen aasilla kansansa luo, hän tulee kansansa luo – eli teidän luoksenne käyttäen sanaansa ja sakramenttiaan. Missä Kristuksen asettama sovituksen sana ja sitä jakava sovituksen virka on (2.Kor.5:18-20), siellä Kristus itse on jakamassa ansiotaan, ruumiinsa ja verensä armoa – syntien anteeksiantamusta ja täydellistä synneistä puhdistusta. Sanassa ja ehtoollisessa kuuluu Kristuksen itsensä julistus sinulle: ”Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.” (Jes.62:11). Älä pahastu näihin Kristuksen saapumisen välineisiin kuten ei häntä juhlinut kansakaan pettynyt aasilla ratsastavaan Kristukseen.

Tuon aasin paikalla on myös jokainen kristitty! Luther sanoo: ”Jokainen ihminen on kuin aasi, jolla ratsastaa joko Kristus ja Perkele.” Joko ihminen on aasi, jolla ratsastaa perkele kohti helvettiä, tai sitten hänellä ratsastaa Kristus kohti taivaallista Jerusalemia. Samanlainen ajatus löytyy myös kirkkoisä Augustinukselta. Kuten opetuslapset tulivat päästämään sidotun aasin ja viemään Jeesuksen luo, samalla tavalla Jeesus on lähettänyt sananpalvelijansa päästämään sinut syntiesi siteestä ja tuomaan sinut Kristuksen luo. Kasteessa sinut on vapautettu synneistäsi Jeesuksen verellä ja tehty Jeesuksen opetuslapseksi (Matt.28:19). Näin Jeesus on tullut sinun sydämeesi, ”sinulla ratsastamaan” kohti taivaallista Jerusalemia.

Laulu kuninkaalle

Kansanjoukko laulaa Jeesukselle ”Hoosianna!”. Se tarkoittaa: ”Oi Herra, anna apu” tai ” Herra, pelasta”! Hyvin samanlainen huuto oli kerjäläisen huuto, ”Herra, armahda” (Kyrie eleison). Tuo kansanjoukko olemme me! Me saamme laulaa sanassaan ja sakramentissaan luoksemme tulleelle Kristukselle, kuninkaallemme ”Auta meitä, armahda meitä, pelasta meidät!” Laulamme Kristukselle, joka tosi ihmisenä on Daavidin poika, mutta hän tulee Herran nimessä, tosi Jumalana kansansa luo heitä auttamaan.

Hän on siunattu, koska hän on Herra. Kristuksessa Herra itse on tullut kansansa luo. Yksin Jumala on siunattu, eli yksin häneltä tulee siunaus meille. Siunaus ja Jumalan läsnäolo tulee meille Herran nimessä, Kristuksen ja Pyhän Hengen kautta. Hänen nimessään – sanassaan ja sakramenteissaan, jotka hän alttarilta jakaa, tulee Kolmiyhteinen Jumala meidän luoksemme, kuten hän on itse luvannut: ”Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua.” (2.Moos.20:24). Tämän siunauksen Herran nimessä me saamme Herran siunauksessa omaksemme, sekä kauttaaltaan koko jumalanpalveluksessa. Me olemme Jumalan siunatut, koska meillä on omanamme Isän Jumalan siunaus Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on kuningas, joka sanoo meillekin tänään: ”Tulkaa, minun Isäni siunatut ja perikää se valtakunta, joka on teille valmistettu.” (Matt.25:34.)

Siksi saamme laulaa myös ”Hoosianna korkeuksissa!” Taivas on Kristuksessa nyt maan päällä, ja me ihmiset, hänen kansansa saamme osallistua Herran ylistykseen taivaallisessa enkelten jumalanpalveluksessa yhdessä enkelten kanssa. Siksi on oikein yhtyä enkelten ja kaikkien pyhien kanssa pyhä -hymniin, jossa yhdistyy enkelten temppelissä Jumalalle laulama ”Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, taivas ja maa on täynnä sinun kirkkauttasi (Jes.6:3) ja kansanjoukon Kristukselle laulama ”Hoosianna korkeuksissa! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa! (Matt.21:9).

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttäjistä ei kerätä henkilökohtaista tai tunnistettavaa tietoa. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Lue Lisää

Jaa tämä

Jaa ystävillesi