1. sunnuntai loppiaisesta

“Sunnuntain aiheena on Jeesuksen kaste, loppiaisen vanhakirkollinen aihe. Jeesuksen kasteesta näkökulma laajenee kristilliseen kasteeseen yleensä. Kaikki Uuden testamentin tekstit keskittyvät tänä sunnuntaina kasteeseen ja sen merkitykseen kristityn elämässä. Jeesuksen kaste hänen kärsimystiensä alkuna on meidän kasteemme perusta. Kasteessa meidät on liitetty Kristukseen ja hänen kirkkoonsa.”

Kirkkokäsikirja

Matt.3:13-17: Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä, sanoen: ”Minä tarvitsen sinulta kasteen, ja sinä tulet minun luokseni!” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Suostu nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikkea vanhurskautta.” Silloin hän soi sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän heti vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.”

Kristuksessa olevat rakkaat pyhät! ”Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!” (1.Kor.1:3) Meitä kutsutaan ”Kristuksessa oleviksi pyhiksi”. Itsessämme emme pyhiä ole, vaan syntiset ja kuoleman omat, mutta Kristuksessa, häneen liitettyinä kasteen kautta olemme autuaat ja pyhät. Hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa tulee kasteessa uskon kautta meidän omaksemme, me tulemme osalliseksi hänestä. Me kuulimme, mitä tapahtui Jeesuksen kasteessa. Tämä opettaa meille omasta kasteestamme ja miten sitä tänään käytämme. On kyse meidänkin pelastuksestamme.

Jeesuksen julkinen ura Kristuksena alkaa kasteesta. Kun Jeesus tulee kasteelle, Johannes Kastaja esittää hänelle hämmentyneenä ja estellen aivan ymmärrettävän vastaväitteen: ”Minä tarvitsen sinulta kasteen, ja sinä tulet minun luokseni!” Jeesus on suurempi kuin Johannes. Hän on ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika! Miksi hänen pitäisi saada kaste palvelijaltaan eikä toisin päin? Sanoohan Jeesus itse myöhemmin Pietarille ja opetuslapsilleen, että ellei hän heitä pese, ei heillä ole osuutta hänen kanssaan (Joh.13:8). Hänen tulee pestä meidät puhtaiksi synneistään ja pukea meidän yllemme verellään valkaisemat autuuden ja pyhyyden vaatteet.

Kaste Kristukseksi

Mikä oli siis Jeesuksen kasteen tarkoitus? Mihin hänet kastettiin? Jeesus sanoo Johannekselle: ”Suostu nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikkea vanhurskautta.” Jeesuksen kaste oli osa sitä koko maailman vanhurskauttamisen työtä, eli lunastusta, josta Kristus Golgatalla huutaa: ”Se on täytetty”. Kasteestaan lähtien hän toimi julkisesti Kristuksena, eli voideltuna: meidän kuninkaanamme, profeettanamme ja ylimmäisenä pappinamme. Onhan hän Jumalan Kristus, Vapahtaja ja koko maailman syntien kantaja jo sikiämisestään ja syntymästään lähtien (Gal.4:4-5) – kuten enkeli julistaa Marialle Kristuksen sikiämisessä, Luuk.1:31-33, sekä paimenille Kristuksen syntymässä, Luuk.2:11. Mutta tässä Jeesus tuli esille julkisesti Kristuksena, Jumalan Poikana, pelastajana. Voideltiinhan kuningas Daavidkin ensin salaisesti kedolla kuninkaaksi (1.Sam.16:13), sitten myöhemmin, Saulin kuoleman jälkeen julkisesti koko kansan edessä (2.Sam.5:1-3).

Jumalan Karitsan kaste

Ennen kaikkea tässä kuitenkin näkyy Jeesuksen työ lunastajana, Jumalan Karitsana, joka kantaa maailman synnit, sovittaakseen verellään meidät Jumalan kanssa ja kärsien Jumalan lain tuomion meidän edestämme. Jeesuksen kaste ja meidän kasteemme katsovat samaa asiaa kahdesta eri suunnasta. Hänet on kasteessa voideltu julkisesti Kristukseksi, meidät on kasteessa liitetty Kristukseen. Meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan, ja hänet on kastettu meidän kuolemaamme. Kummassakin tapauksessa viitataan ristille. Jeesus sanoo Jaakobille ja Johannekselle ristinkuolemaansa ja kärsimykseensä viitaten: ”Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?” (Mark.10:38) Jeesus tuli kasteelle Jumalan Karitsana, maailman syntejä kantamaan. Todistaahan Johannes hänestä, kun Jeesus tuli hänen luokseen: “Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh.1:29)

On kyseessä autuas vaihtokauppa, jossa Jeesus Jumalan Karitsana ottaa meidän ja koko maailman synnit kantaakseen, kun taas meille kaste on puhdistus kaikesta synnistä hänen veressään, niiden rangaistuksen pois ottaminen meidän yltämme. Missouri-Synodin pastori Bryan Wolfmueller kuvaa tätä tapahtumaa näin: Kuvittele, kuinka syntiset tulevat Johanneksen luo mielenmuutoksen kasteelle, tunnustaen syntinsä ja hakien puhdistusta. Heidät kastetaan ja puhdistetaan. Syntisinä ja saastaisina Jumalan edessä he tulevat kastettavaksi, mutta Jumalan edessä puhtaina he saavat poistua. Heidän syntinsä ikään kuin jäävät tuohon veteen. Sitten paikalle tulee puhdas ja virheetön, luntakin valkeampi Jumalan karitsa, joka astuu tuohon virtaan. Meidän syntimme imeytyvät häneen niin, että hän nousee Jordanista kantaen koko maailman syntejä. Nyt hän näyttää saastaiselta, kurjalta ja viheliäiseltä, meidän syntimme ovat hänellä. Näinhän kirjoittaa profeetta Jesaja: ”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä.” (Jes.53.4)

Kaste Kristukseen

Johannes Kastajan tavoin mekin tunnustamme Kristukselle tarvitsevamme kastetta, sillä me olemme syntiset syntymästämme asti. Hänen tulee olla se, joka, puhdistaa meidät kaikesta synnistä sanallaan, vedellä ja verellä. Apostoli Pietarin tavoin kuulemme Jeesukselta nämä sanat: ”Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani” (Joh.13:8); ”Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.” (Joh.15:3) Kasteessa meidät on liitetty Kristukseen, otettu hänen omikseen, hänen opetuslapsikseen – tämän käskyn ja lupauksen hän kirkolleen on antanut: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matt.28:18-20). Kasteessa toimii pyhän Kolmiyhteisen Jumalan nimi, sen kautta Jumala tulee luoksemme ja antaa meille läsnäolonsa ja siunauksensa. ”Jokaisessa paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun luoksesi ja siunaan sinua” (2.Moos.20:24). Siinä meidät on pesemällä liitetty Kristuksen puhdistettuun ja pyhitettyyn morsiameen, hänen seurakuntaansa (Ef.5:26), pyhien ja autuasten taivaan perillisten joukkoon.

Me tarvitsemme syntisinä tätä Jumalan lapsiksi ottamista. Kasteessa Kristuksen lunastustyön lahjat tulevat meidän omaksemme, siinä lunastuksemme Jumalan lapsiksi jaetaan meille (Gal.4:4-5). Kasteessa meidän vanha ihmisemme, syntinen ja kuoleman ansainnut hukutetaan yhdessä Kristuksen kanssa ristinnaulittuna, ja uusi ihmisemme nousee vanhurskaana ja autuaana yhdessä Kristuksen kanssa haudasta. Näin kirjoittaa apostoli Paavali: ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,” (Room.6:3-8)

Meidän kasteemme lahjat

Mitä meidän kasteemme Kristukseen saa aikaan ja lahjoitta meille? Luther vastaa Katekismuksessaan: Mitä on kaste? Vastaus: Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan Jumalan käskyyn sisältyvä ja Jumalan sanaan yhdistetty vesi. Mikä sitten on tämä Jumalan sana? Vastaus: Se minkä Herramme Jeesus Kristus lausuu Matteuksen viimeisessä luvussa: “Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Mitä kaste antaa ja hyödyttää? Vastaus: Kaste vaikuttaa syntien anteeksiannon, vapauttaa kuoleman ja Perkeleen vallasta sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat. Mitkä ovat nämä Jumalan sanat ja lupaukset? Vastaus: Ne jotka Herramme Jeesus Kristus lausuu Markuksen viimeisessä luvussa: “Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Miten vedellä voi olla näin suuri vaikutus? Vastaus: Ei sitä vaikutakaan vesi, vaan veteen liittyvä ja vedessä oleva Jumalan sana sekä Jumalan sanaan luottava usko.” Rakas kristitty, nämä lupaukset kuuluvat sinullekin tänäänkin! Jumala ei liittoansa peru eikä kadu! Kasteessa saatu armo ja pelastus on tullut sinun omaksesi, eikä tätä lahjaa voida sinulta riistää -ainoastaan epäusko voi sen sinulta ottaa pois, ja silloinkaan ei Jumala lopeta kutsumistasi, vaan etsii sinua. Hän haluaa sinut viedä perille asti, taivaan kotiin saakka!

Kaste todella pelastaa sinutkin tänään, koska Jumalan sana ja Jeesuksen veri pelastaa sinut tänään! Kasteessa ei vaikuta mikään muu kuin Jumalan sana, ja sen sisältö ja pelastus ei ole mikään muu kuin puolestasi vuotanut Kristuksen veri! Pietari kirjoittaa meillekin tänään: ”Vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.” Kasteessa meillä on päivittäinen pelastus Kristuksen veressä, sillä päivittäin me saamme syntimme tunnustuksen ja uskon kautta kasteeseemme palata. Joka päivä kaste vaikuttaa pelastavasti, antamalla meille omaksemme Kristuksen ja hänen verensä, sekä hänen Pyhän Henkensä sydämiimme. ”Mitä sitten tällainen vesikaste merkitsee? Vastaus: Se merkitsee, että meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava ja surmattava kaikkine synteineen ja pahoine himoineen, ja sen tilalle pitää joka päivä tulla esiin ja nousta ylös uusi ihminen, joka iankaikkisesti elää Jumalalle vanhurskaana ja puhtaana. Missä se on kirjoitettuna? Vastaus: Pyhä Paavali lausuu Roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa: “Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.”” (Luther) Sinullekin on nyt taivas auennut kasteesi ja siinä vaikuttavan Jeesuksen veren kautta! Sinunkin yllesi on laskeutunut Pyhä Henki ja sinullekin kuuluu tämä Isän ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.”

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttäjistä ei kerätä henkilökohtaista tai tunnistettavaa tietoa. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Lue Lisää

Jaa tämä

Jaa ystävillesi