2.sunnuntai loppiaisesta

Kaanan häitä kuvaava teksti oli aikoinaan yksi loppiaisen aiheista. Kun kertomus tietäjistä liitettiin keskiajalla loppiaiseen, evankeliumiteksti Kaanan häistä sijoitettiin toiseen loppiaisen jälkeiseen sunnuntaihin. Näin kirkkovuodessa siirrytään Jeesuksen lapsuudesta hänen julkisen toimintansa alkuun. Jeesus kutsuu ihmisiä näkemään Jumalan suuria tekoja. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.4:16-21: Ja kun hän saapui Nasaretiin, jossa oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettu: ”Herran Henki on minun päälläni, sentähden että hän on minut voidellut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut parantamaan särjettyjä sydämiä, saarnaamaan vangeille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta.” Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän alkoi sanoa heille: ”Tänään tämä kirjoitus on täyttynyt korvainne kuullen.”

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (Room.1:7) Aiemmin Jeesus oli saanut Johannes Kastajalta Jordanissa kasteen meidän kuolemaamme ja syntiemme kantajaksi; Herran Henki oli kyyhkysen kaltaisuudessa laskenut hänen ylleen, ”voidellen” hänet julkisesti Herran papiksi ja kuninkaaksi, meidän syntiemme kantajaksi ja niiden sovittajaksi (Luuk.3:21-22). Hän oli mennyt Hengen johdattamana 40 päiväksi erämaahan ja selviytynyt voittajana saatanan kiusauksista, vedoten Jumalan sanaan (Luuk.4:1-12). Nyt ”Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä” (Luuk.4:14-15). Näin Jeesus meni tapansa mukaan synagogaan saarnaamaan. Hän osallistui jumalanpalveluksiin säännöllisesti ja näin täytti Jumalan käskyt sitä koskien (3.käsky: Muista pyhittää lepopäivä). Jokainen lukutaitoinen mies sai osallistua pyhän ”lukukappaleen” lukemiseen. Synagogissa luettiin etenevällä tavalla Vanhaa Testamenttia; lukukappale lain kirjasta, profeettakirjasta ja psalmeista. Tällä kertaa oli vuorossa Jesajan kirjan luku 61 jakeet 1-2 (tai ehkä koko Jes.61). Rabbin tehtävä oli pitää ”saarna”, joka oli aina lain selitys. Neh.8:8: Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen, niin että luettu ymmärrettiin. Jeesus oli siis seurakunnan opettajan asemassa, ja selitti lukukappaletta. Hän kuitenkin selitti aivan toisella tavalla kuin kukaan muu rabbi.

Jeesus julistaa kuulijoilleen: ”Tänään tämä kirjoitus on täyttynyt korvainne kuullen.” Hän ei selitä lakia, vaan julistaa lohdutusta, evankeliumia. Kun muut rabbit opettivat lakia ja sitä kautta viittasivat messiaan tulemiseen, Jeesus osoittaa olevansa itse tuo messias, Herran voideltu, jota kaikki ovat vuosisatoja odottaneet. Hän osoittaa, että niin laki kuin profeetatkin ovat puhuneet hänestä. Jesaja on ennustanut hänestä ja niistä lahjoista, jotka hän tuo. Hädässään ja synneissään kansan ei enää tarvitse kuulla lainopettajien lohdutusta tulevasta messiaasta, vaan hän on tullut itse lohduttamaan ja tuomaan vapautuksen synneistä. Kuinka järisyttävää olikaan juutalaisten kuulla Jeesuksen suusta: ”TÄNÄÄN tämä on käynyt toteen tuo, mitä olette saaneet kuulla.” Yhtä todellisesti, kuin Kristus seisoi kuulijoidensa edessä julistamassa evankeliumia ja Jumalan sanan toteutumista hänessä 2000 vuotta sitten synagogassa, hän samalla tavalla on tänään sinun luonasi ja julistaa sinulle nyt: ”Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän kuulemanne Jumalan sana, sillä minä olen sen sinulle julistanut.” Kun Jeesus julistaa Jumalan sanaa, hän myös sen sanan kautta tarjoaa ja jakaa sen lahjan, josta sana puhuu jokaiselle, joka tuon sanan kuulee. Kristus on tullut sanansa kautta sinun luoksesi lohduttamaan sinua evankeliumilla, syntien anteeksiantamuksella veressään.

Hän sanoo sinullekin: ”Tänään tämä kirjoitus on täyttynyt korvainne kuullen”. Kuule, mitä hän sinulle julistaa ja usko, mitä hän sinulle sanassaan antaa! ”Hän on minut voidellut julistamaan evankeliumia köyhille”. Jumala on voidellut Jeesuksen Kristukseksi, sinun ylimmäiseksi papiksesi, joka on kantanut ja sovittanut sinun kaikki syntisi. Sinä olet köyhä, koska syntisenä sinulla ei ole itselläsi mitään. Sinulta puuttuu itseltäsi vanhurskaus, etkä voi millään omallasi ostaa pelastustasi tai paikkaa taivaassa. Mutta Kristus on tullut ja verellään hankkinut sinulle Jumalan vanhurskauden, syntien anteeksiantamuksen ja autuuden ilman omaa ansiotasi, hänen armonsa rikkauden mukaan. Meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. (Ef.1:7) Se on sinun omasi, kun uskot tämän evankeliumin, jonka Kristuksen veri on hankkinut, ja jonka hänen sanansa sinulle tuo: ”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.” (2.Kor.8:9) Syntisi ovat anteeksiannetut hänen veressään, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tämä evankeliumi on sinun, kun sen uskolla omistat.

”Hän on lähettänyt minut parantamaan särjettyjä sydämiä”. Jumala on lähettänyt Kristuksen parantamaan ja sitomaan särjettyjä sydämiä, sinunkin särjetyn sydämesi. Meidän sydämemme on rikkinäinen ja levoton syntiesi tähden. Omatuntosi on likainen ja saastainen rikkomustesi tähden. Mutta Jeesus on lähetetty sinun luoksesi, ja hän on tullut sanansa kautta sitomaan särjetyn sydämesi antaen sinulle oman rauhansa. Kirkkoisä Augustinus sanoo: ”Ihmissydän on levoton, kunnes löytää rauhan Jumalassa.” Tämän rauhan Kristus antaa sinunkin sydämellesi, joka syntiensä alla on rikkinäinen. ”Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli” (Ps.34:19). Kristus sanoo sinullekin tänään: ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun” (Joh.14:1). Hän puhdistaa sinun syntien tahriman omatuntosi omalla verellään, niin että se puhtaana ja kaikesta lain syytöksestä vapaana iloitsee Jumalan armosta. ”Kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!” (Hepr.9:14). Näin omatuntomme ja sydämemme tulee varmistetuksi Jumalan edessä Kristuksen verellä ja syntien anteeksiantamuksella. Pysymme Kristuksen sanassa, emmekä kuuntele sydämemme tuomioita. ”Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.” (1.Joh.3:19-20)

Kristus on lähetetty sinun luoksesi ”saarnaamaan vangeille ja vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen”. Jeesus lisää ”sokeille näön saamista”, yhdistäen Jes.61:1 ja Jes.42:7: ”… avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.” Hän saarnaa sanaa, jonka kautta saa aikaan sen, että synnin vanki vapautuu kahleistaan ja vankilastaan, epäuskon ja synnin pimeydessä sokea saa uskossa nähdä hänen armonsa valon, lain syytösten ja synnintunnon sortama orja pääsee Jumalan lapseksi (Gal.4:1-5). Siksi hänen nimensä on vapahtaja ja lunastaja. Joh.8:36: ”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.” Syntisi pyrkivät sinua sitomaan, ja niiden tähden olet kuoleman ja perkeleen vanki, mutta Kristuksen sana irrottaa sinut kaikista synnin kahleista ja avaa vankilasi oven, niin että pääset vankilastasi Jumalan valtakuntaan. Tämän saa aikaan Kristuksen sana ja siinä oleva hänen verensä voima. Se puhdistaa kaikesta synnistä ja pyhittää meidät iankaikkiseen elämään ”Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room.6:20-23). Sinä saat uskoa, että Kristus nyt verellään vapauttaa sinut synneistäsi, sillä hän lupaa: ”Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.” (Joh.20:23) Tämän sinulle antaa Kristuksen saarna tänäänkin.

Kristus on tullut sinun luoksesi myös kutsuen julistamaan ”Herran otollista vuotta.” Tämä Herran otollinen vuosi on se, josta 3.Moos.25 sanoo jakeessa 10: ”Ja pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo.” Kristuksessa on hänen kuulijoidensa luo tullut todellinen, pysyvä riemuvuosi, orjuudesta vapautuksen aika, pyhä vuosi. Tämän Kristus julistaa sanallaan sinullekin ja kutsuu sinut siitä osalliseksi. Hänen veressään on luonasi Jumalan valtakunta ja jatkuva vapautuksen aika, pyhä riemuvuosi, jossa saat asua Jumalan perintömaalla. Tämä on sinulla Kristuksessa tänään, nyt! ”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut”. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä” (2.Kor.6:1-2). Usko nyt, kun Kristuksen ääni kuuluu! Omista hänen lahjansa, jonka hän sanassaan sanoo: ”Tänään on Herralle otollinen vuosi, riemuvuosi, pelastuksen aika. Se kuuluu jokaiselle, joka kuulee minun sanani ja uskoo ne.” Tämä sana tuo sinulle omaksesi Jumalan valtakunnan ja iankaikkisen elämän, Herralle otollisen vuoden. ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään” (Joh.5:24).

”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.” (2.Kor.13:13)

Esa Yli-Vainio

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttäjistä ei kerätä henkilökohtaista tai tunnistettavaa tietoa. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Lue Lisää

Jaa tämä

Jaa ystävillesi