Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Sana

  Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

  20.sunnuntai helluntaista

  Usko näkee Jeesuksessa Jumalan Pojan, jolla on valta tehdä Jumalan tekoja. Jeesuksen eläessä monet epäilivät häntä tai loukkaantuivat häneen, torjuivat hänen jumaluutensa ja pitivät häntä kansanvillitsijänä. Usko ja epäusko taistelevat myös jokaisen kristityn sydämessä. Siksi Jeesuksen seuraaja joutuu arvioimaan oman uskonsa perusteita. (Kirkkokäsikirja)

  Joh.9:24-38: Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: "Anna kunnia Jumalalle; me tiedämme, että se mies on syntinen". Hän vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen". Niin he sanoivat hänelle: "Mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi?" Hän vastasi heille: "Johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa?" Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: "Sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä." Mies vastasi ja sanoi heille: "Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni. Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä." He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tahdot opettaa meitä!" Ja he ajoivat hänet ulos. Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?" Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu". Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.

  Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. (2.Piet.1:2). Jeesus oli antanut näön syntymästään asti sokealle miehelle, ja tämä oli saanut fariseukset varpailleen. Tämä mies oli rehellinen: hän tunnusti, että oli todella tapahtunut ihme, ja tiesi, ettei kukaan muu voinut saada aikaan tällaista ihmettä kuin Jumala itse. ”Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä.” Fariseukset tunnustautuivat Mooseksen opetuslapsiksi, sillä he tiesivät Mooseksen vastaanottaneet Jumalan sanan. Kristusta he eivät tunnustaneet Jumalan lähettämäksi. "Sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä." Heitä vihastutti, että mies, joka oli ”kokonaan synneissä syntynyt”, ja siksi heidän mukaansa luultavasti sokea Jumalan rangaistuksesta, halusi nyt opettaa heitä, kirjanoppineita. Jeesus kohtaa tämän miehen uudestaan, kun nuo vihaiset ”Mooseksen opetuslapset” ovat ajaneet hänet ulos, ja kysyy "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?". Kun mies kysyy (ehkä jo arvaten vastauksen), kuka Jumalan Poika on, Jeesus vastaa avoimesti: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu". Nämä Jeesuksen sanat saavat aikaan miehen uskon, uskontunnustuksen ja rukouksen.

  19. sunnuntai helluntaista

  Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää lain sisällön. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain. (Kirkkokäsikirja)

  Mark.12:28-34: Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?"  Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'. Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä". Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän. Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit." Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle: "Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta". Eikä kukaan enää rohjennut häneltä kysyä.

  Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta!

  Jeesuksen luokse tulee kirjanoppinut, joka ei tällä kertaa ole tullut kiusaamaan, vaan rehellisesti ja avoimesti kysymään Kristukselta, miten tämä opettaisi Jumalan laista. Jeesus tarttuu kymmeneen käskyyn ja tiivistää ensimmäisen laintaulun ”Ensimmäinen on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimatasi.’” Tämän hän yhdisti toisen laintaulun opetukseen lähimmäisestä, ja tiivisti sen käskyt muotoon: ”Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’”.

  Mikä tässä on yllättävää? Kristus ei opeta laista, että sen ydin on pyhittää Jumala ja Jumalan nimi sekä täyttää käskyt teoilla tai välttää käskyjen rikkomista teoilla. Näin tekivät fariseukset ja näin tekee meidän oma lihamme, joka ei näe lain tarkoitusta oikein. Minkä laki ilmoittaa ja mitä se käskee? Rakkautta. Laki ei ole paha tyranni, joka on annettu osoittamaan pyhän Jumalan pyhä viha – vaan sen on hyvän, pyhän Jumalan, täydellisen rakkauden tahto. Laki kertoo Jumalasta ja hänen olemuksestaan, että hän on pyhä rakkaus ja käskee meitä rakastamaan häntä ja lähimmäisiämme. Paavali selittää: Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys. (Room.13:9-10) Rakkaus on lain täyttymys. Jos vain rakastaisimme Jumalaa yhtä täydellisesti kuin hän rakastaa meitä, emme tekisi koskaan syntiä, vaan täyttäisimme lain ja olisimme viattomat. Täydellinen rakkaus Jumalaa kohtaan olisi myös täydellistä rakkautta lähimmäistä kohtaan, sillä rakkaus Jumalaa kohtaan suuntautuu aina myös lähimmäisiin. Apostoli Johannes kirjoittaa: Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä… Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. (1.Joh.4:12,20-21)

  Mikkelinpäivä

  400-luvulta lähtien on syyskuun 29. päivä omistettu ylienkeli Mikaelille. Taistelu, jonka hän kävi pimeyden valtoja vastaan, liittyy pääsiäiseen. Kristus on saavuttanut ratkaisevan voiton pahan valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen maailmassa. Myöhemmin mikkelinpäivästä on tullut kaikkien enkelien päivä, jolloin tutkistellaan heidän merkitystään ja tehtäviään. Jumalan sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä ja muistuttavat häntä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.18:1-10: Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?" Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee! Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa.

  Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään on mikkelinpäivä, jolloin muistamme enkeleitä, erityisesti ylienkeli Miikkaelia. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia, sekä taivaallista sotaväkeä. Tänään on siis kyse Jumalan valtakunnasta eli taivasten valtakunnasta ja perkeleen valtakunnasta, jotka ovat keskenään jatkuvassa, näkymättömässä sodankäynnissä. Mekin olemme keskellä tätä sotaa. Mutta se ei ole sota lihaa ja verta vastaan, ei ketään ihmistä vastaan, vaan pahan voimia, henkivaltoja vastaan – syntiä, kuolemaa ja perkelettä vastaan (Ef.6:12). Meitä kutsutaan taistelemaan samassa rintamassa yhdessä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Ef.6:13: Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Pukeudemme Jumalan sanan suojaan, tullen jumalanpalvelukseen ja rukoillen Isän varjelusta, Kristuksen veren suojaa sekä Pyhän Hengen uudistusta itsellemme.

  Alakategoriat

  Seurakuntalehden vastaavan toimittajan poimittuja pääkirjoituksia.
  Seurakunta - lehti on Seurakuntaliiton ja sen jäsenseurakuntien pääjulkaisu. Se on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1925 alkaen. Lehti tahtoo kaikessa noudattaa ja edistää Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaista uskonoppia lukijoidensa hengelliseksi ravinnoksi ja vahvistukseksi. Se pyrkii myös ilmaisemaan seurakunnallisen elämän eri puolia, tärkeimpänä tehtävänään Jumalan Sanan ja erityisesti armon evankeliumin julistaminen ja opettaminen. Myös uskovien yhteyden vahvistaminen ja tiedotus ovat osa lehden keskeistä tavoitetta.