Usko ja epäusko (23.10.2022)

Usko ja epäusko (23.10.2022)

20. sunnuntai helluntaista

Mark.2:1-12: Ja muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin; ja kun kuultiin hänen olevan huoneessa, kokoontui heti paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli neljä miestä. Ja kun he eivät voineet kansanjoukon tähden päästä häntä lähelle, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: ”Poikani, sinun syntisi ovat anteeksiannetut.” Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään: ”Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin.” Ja heti Jeesus tunsi hengessään, että he ajattelivat itsekseen, ja hän sanoi heille: ”Miksi ajattelette sellaista sydämissänne? Kumpi on helpompaa, sanoa halvatulle: Sinun syntisi ovat anteeksiannetut, vai sanoa: Nouse, ota vuoteesi ja kävele? Mutta jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin” – hän sanoi halvatulle – ”minä sanon sinulle, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” Ja hän nousi heti, otti vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: ”Tällaista emme ole ikinä nähneet.”

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tässä evankeliumitekstissä on aivan ensiksi hyvin oleellista huomata, minne Jeesus on tässä tullut. Hän on tullut erääseen huoneeseen, jonkun kotiin. Huoneen omistajaa eivät evankelistat kerro. Jeesus tulee tänäänkin meidän huoneeseemme, ja tekee sen omaksi huoneekseen, pyhäksi temppelikseen maan päällä. Siellä, missä on Jumalan nimi ja sana, siellä Kristus on keskellämme(Matt.18.20), ja siellä on hänen huoneensa ja pyhä temppelinsä. Siellä, missä Kristus on, siellä on myös avoin taivaan portti ja Jumalan huone (1.Moos.28:17). Näin todella, koska Kristus on nytkin tullut luoksemme nimensä ja sanansa kautta, ja on keskellämme, on tämäkin huoneemme todella ”Jumalan maja ihmisten keskellä” (Ilm.21:3).

Lutherin opetuksen mukaan me saamme nähdä itsemme Jeesuksen luona Raamatun henkilöiden kautta tänäänkin. Me olemme tuossa huoneessa olevat kirjanoppineet, samoin olemme tuo halvattu, joka lasketaan Jeesuksen luo. Olemme myös hänen ystävänsä, jotka tuovat läheisensä Jeesuksen tykö.

Jeesus opettaa sanaa – usko kuulee tämän sanan

Mitä Jeesus tulee tekemään meidänkin huoneeseemme? Hän tulee opettamaan Jumalan sanaa. Hän tulee sanansa kautta ja sanaa julistamaan. Tämä Jeesuksen opettaminen ei ole ainoastaan tiedollista opettamista, kuten koulussa opetetaan, vaan se on Jumalan eläväksi tekevän sanan – hänen oman sanansa antamista meille niin, että sinullakin olisi sen kuulemisen kautta usko Jeesukseen. ”Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta” (Room.10:17). Jeesus puhuu tänäänkin sinulle oman voimallisen sanansa, jotta sen uskoessasi voisit omistaa tässä sanassa annetun Pyhän Hengen ja iankaikkisen elämän. Jeesus sanoo: ”Ne sanat, jotka minä puhun, ovat Henki ja ovat elämä.” (Joh.6:63) Tämä Jeesuksen julistama sana ei vain puhu Jumalan armosta, syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikkisesta elämästä, vaan siinä on Jumalan voima, niin että se myös saa aikaan sen, mitä se sanoo (Jes.55:11). Kun Jeesus sanoo tänäänkin: ”Tapahtukoon sinulle uskosi mukaan” (vrt. Matt.8:13; Matt.15:28) – niin sinäkin uskon ja tässä uskossa pelastua tämän sanan vaikutuksesta.

Siksi saamme tulla Jeesuksen luo häntä kuulemaan rukoillen, että hän lähettäisi Pyhän Henkensä meidän sydämiimme, että uskossa ottaisimme vastaan hänen sanansa, emmekä sitä epäilisi tai epäuskossa torjuisi. Meissä jokaisessa nimittäin asuu pieni kirjanoppinut, joka loukkaantuu Jeesuksen sanoihin ja tekoihin. Haluaisimme itse olla opettajia ja Jumalan sanan mestareita. Pyhä Henki vaikuttakoon sen, että saisimme nöyrinä kuulla Jeesuksen ääntä ja usko häneen meissä syntyisi. Erityisesti saamme rukoilla, että evankeliumin armosana saisi painua syvään sisimpäämme ja aikaansaada meissä uskon kautta iankaikkisen autuuden. Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima autuuteen jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, ja myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmoitetaan uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu: ”Vanhurskas on elävä uskosta.” (Room.1:16-17) Kuule siis, kuinka Kristus sanassaan lupaa myös sinulle apostoli Paavalin kautta: ”Varma on se sana ja kaiken vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä vapahtamaan.” 1.Tim.1:15

Jeesus antaa synnit anteeksi – usko omistaa tämän anteeksiantamuksen.

Toiseksi huomaamme, kuinka Jeesus on tullut antamaan synnit anteeksi jokaiselle, joka hänen luoksensa tulee hädässä apua saamaan. Me olemme nimittäin samassa asemassa tämän halvaantuneen kanssa. Meissä ei itsessämme ole voimaa auttaa itseämme. Ei kukaan meistä voi hankkia itse apua omaan synnin hätäänsä ja sairauteensa. Jeesuksen on sanallaan meidät päästettävä synneistämme ja puhdistettava meidän omalla verellään kaikista rikkomuksistamme. Siksi, kun olemme Jeesuksen luo tänään tulleet, olemme tulleet erityisesti syntimme tunnustaen ja Jeesuksen veressä kaikkien syntiemme täydellisen puhdistuksen vastaanottaen. ”Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itseämme, ja totuus ei ole meissä. Jo me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” (1.Joh.1:7-9). Tämän Jeesus teki jo jumalanpalveluksemme alussa, tekee nyt saarnassa ja kohta jaettavan ehtoollisen kautta. Näin Jeesuksen veri saa tänäänkin puhdistaa sinunkin sydämesi ja omatuntosi ”kuolleista töistä palvelemaan elävää Jumalaa” (Hepr.9:14).

Hän sanoo tänäänkin sinulle, tässä ja nyt: ”Poikani, tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksiannetut”. Hänen verensä on vuotanut sinunkin syntiesi anteeksiantamiseksi. Jeesuksen veri on jo kaikki syntisi sovittanut Isän edessä aina pienimmästä suurimpaan saakka – ja Jeesus yhä lakkaamatta julistaa sinulle tätä syntien anteeksiantamusta sovituksen sanan ja sovituksen viran kautta (2.Kor.5:18-20). Se on jo sinun. Omista se uskomalla se sovituksen sanasta annettuna lahjana itsellesi. Kuule vielä, kun sanon sovituksen virassa, Kristuksen Jeesuksen valtuuttamana – tai paremmin, kuinka hän nyt minun suullani sinulle sanoo: Kaikki syntisi ovat minun veressäni sovitetut ja anteeksiannetut. Ole vapaa kaikista rikkomuksistasi. Ei ole mitään syntiä eikä vääryyttä, jota minun vereni ei olisi pois pyyhkinyt. Usko tämä, niin olet todella autuas ja omistat iankaikkisen elämän sekä kaikki taivaan aarteet! Jeesuksella on tänään sovituksen sanan ja viran kautta valta antaa synnit anteeksi maan päällä. Hän sanoo: ”Totisesti minä sanon teille: kaikki mitä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa; ja kaikki, mitä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.” (Matt.18:18) Ole vapaa!

Jeesus parantaa – usko omistaa jo edeltä käsin tämän parantumisen

Jeesuksen parannusihmeet olivat, kuten tässäkin evankeliumikohdassa, todistuksena hänen jumalallisesta vallastaan antaa synnit anteeksi ja pelastaa ihmisiä sanansa kautta. Ne toimivat merkkitekoina (kreik. seemeion), todistuksena siitä, että hän on todella tosi Jumala, joka on ihmiseksi syntynyt – ja kaiken, mitä hän tekee ja sanoo, siinä hän toimii jumalihmisenä. Kaiken mitä hän ihmisenä on ja tekee ja kärsii, siitä tulee osalliseksi myös hänen jumaluutensa; ja kaiken, minkä hän Jumalana sanoo, tekee ja voittaa, siitä tulee osalliseksi myös hänen inhimillisyytensä. Vaikka hänessä jumaluus ja ihmisyys eivät muutu tai sekoitu, ei niitä voi mitenkään toisistaan erottaa tai jakaa.

Jeesus antaa vallastaan maan päällä merkiksi sanansa, kasteen ja ehtoollisen, joissa ja joiden kautta hän itse on ja tekonsa tekee tänäänkin. ”Sillä kolme on, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme ovat yhtä. Ja kolme on todistamassa maan päällä: Henki, vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin Jumalan todistus on suurempi; sillä tämä on Jumalan todistus, että hän on todistanut Pojastaan.” (1.Joh.5:7-9) Niissä ja niiden kautta hän itse tulee sinun luoksesi ja tekee kaikki pelastavat tekonsa, antaen syntisi anteeksi ja parantaen sinut kaikesta sairauksistasi. ”Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut” (Jes.53:5).

Mutta samoin kuin synti on yhä meidän lihassamme, vaikka siitä anteeksiantamuksen omistammekin, samoin riippuu meissä kiinni myöskin sairaudet, heikkoudet ja kaikki vaivat. Syntien anteeksiantamus ja parantuminen ovat tässä ajassa ristin alaisia – emme näe sitä, mitä Jeesus meille on tehnyt, ennen kuin vasta silloin, kun hän viimeisenä päivänä kunniassaan palaa. Silloin saamme hänen kanssaan nousta ruumiillisesti ilman syntiä, ilman sairauksia, ilman mitään syntiinlankeemuksen seurauksia. Tähän lupaukseen usko tarttuu jo nyt tässä ajassa vaivojenkin keskellä, ja omistaa jo nyt etukäteen sen, minkä se vasta viimeisenä päivänä saa nähdä: Koska Jumala tahtoi vielä runsaammin osoittaa päätöksensä muuttumattomuuden lupauksen perillisille, vahvisti hän sen valalla, jotta me kahden muuttumattoman teon kautta, joissa Jumalan on mahdotonta valehdella, saisimme voimallisen lohdutuksen, me, jotka olemme päässeet pakoon pitämään kiinni edessä olevasta toivosta, joka meillä on ikään kuin varmana ja lujana sielun ankkurina, joka ulottuu esiripun sisälle asti. (Hepr.6:17-19). Kahdentuhannen vuoden takaa tulee sinulle Kristuksen veri ja puhdistus kaikista synneistäsi nyt uskolla omistettavaksi, ja samalla saat jo etukäteen iloita viimeisen päivän kertakaikkisesta vapautuksestasi kaikesta perkeleen aikaansaannosten alaisuudesta. ”Samoin Kristuskin kerran uhrattuna (on ilmestynyt) ottamaan pois monen synnit, on toisen kerran ilman syntiä ilmestyvä häntä odottaville autuudeksi.” (Hepr.9:28) Saamme jo nyt halvauksesta parantuneen ja syntinsä anteeksi saaneen miehen tavoin kiittää ja ylistää Jeesusta ja Isää Jumalaa hänen suuresta armostaan ja osaksemme tulleista lahjoista.

Läheisen saattaminen Jeesuksen luo – uskovien kutsumus

Suuresti yllättävää tässä kohdassa on se, että Jeesus näkee niiden uskon, jotka tuovat halvaantuneen ystävänsä hänen luokseen, ei niinkään tuon halvaantuneen uskon Nämä Kristukseen uskovat ystävät tuovat halvatun Jeesuksen luokse, koska uskovat hänen voivan ja haluavan häntä auttaa. Jeesus näkee heidän uskonsa ja auttaa heidän halvattua ystäväänsä.

Samoin Jeesus tänäänkin katsoo sinun rukouksiisi, jotka uskossa rukoillen tuot oman läheisesi hänen tykönsä, pyytäen, että Jeesus puhuisi hänelle pelastavan sanansa. Meidätkin kutsutaan uskossa kantamaan ystävämme, jotka ovat hengellisesti halvattuja ja jopa kuolleita – siis epäuskoisia – Jeesuksen luokse rukouksen kautta. Se voi tapahtua myös hyvin konkreettisesti auttamalla ystäviämme ja omaisiamme tulemaan Jeesuksen luokse jumalanpalvelukseen. Kuinka moni tarvitseekaan sitä, että hänet kutsutaan ja käydään hakemassa Jeesuksen luokse, koska ei itse pääse joko vanhuuden, sairauden tai henkisten esteiden tähden. Herra rukouksesi ja pyyntösi kuulkoon ja vaikuttakoon sanansa kautta niiden läheistesi sydämeen, jotka olet rukouksissa hänen eteensä tänäänkin laskenut, ja yhä saat laskea.

Läheisiämme auttamaan ja heidän puolestaan rukoilemaan Jeesus meidätkin tänään lähettää täältä jumalanpalveluksesta. Tähän tehtäväämme hän myös meidät armollaan ja rakkaudellaan varustaa. Olkoon uskonne toiminnassa kuten halvaantuneen ystävien usko oli.

Aamen.

Ja Jumalan armo, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.

Kasteen lahja (9.1.2022)

Kasteen lahja (9.1.2022)

1. sunnuntai loppiaisesta

”Sunnuntain aiheena on Jeesuksen kaste, loppiaisen vanhakirkollinen aihe. Jeesuksen kasteesta näkökulma laajenee kristilliseen kasteeseen yleensä. Kaikki Uuden testamentin tekstit keskittyvät tänä sunnuntaina kasteeseen ja sen merkitykseen kristityn elämässä. Jeesuksen kaste hänen kärsimystiensä alkuna on meidän kasteemme perusta. Kasteessa meidät on liitetty Kristukseen ja hänen kirkkoonsa.”

Kirkkokäsikirja

Matt.3:13-17: Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä, sanoen: ”Minä tarvitsen sinulta kasteen, ja sinä tulet minun luokseni!” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Suostu nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikkea vanhurskautta.” Silloin hän soi sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän heti vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.”

Kristuksessa olevat rakkaat pyhät! ”Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!” (1.Kor.1:3) Meitä kutsutaan ”Kristuksessa oleviksi pyhiksi”. Itsessämme emme pyhiä ole, vaan syntiset ja kuoleman omat, mutta Kristuksessa, häneen liitettyinä kasteen kautta olemme autuaat ja pyhät. Hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa tulee kasteessa uskon kautta meidän omaksemme, me tulemme osalliseksi hänestä. Me kuulimme, mitä tapahtui Jeesuksen kasteessa. Tämä opettaa meille omasta kasteestamme ja miten sitä tänään käytämme. On kyse meidänkin pelastuksestamme.

Jeesuksen julkinen ura Kristuksena alkaa kasteesta. Kun Jeesus tulee kasteelle, Johannes Kastaja esittää hänelle hämmentyneenä ja estellen aivan ymmärrettävän vastaväitteen: ”Minä tarvitsen sinulta kasteen, ja sinä tulet minun luokseni!” Jeesus on suurempi kuin Johannes. Hän on ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika! Miksi hänen pitäisi saada kaste palvelijaltaan eikä toisin päin? Sanoohan Jeesus itse myöhemmin Pietarille ja opetuslapsilleen, että ellei hän heitä pese, ei heillä ole osuutta hänen kanssaan (Joh.13:8). Hänen tulee pestä meidät puhtaiksi synneistään ja pukea meidän yllemme verellään valkaisemat autuuden ja pyhyyden vaatteet.

Kaste Kristukseksi

Mikä oli siis Jeesuksen kasteen tarkoitus? Mihin hänet kastettiin? Jeesus sanoo Johannekselle: ”Suostu nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikkea vanhurskautta.” Jeesuksen kaste oli osa sitä koko maailman vanhurskauttamisen työtä, eli lunastusta, josta Kristus Golgatalla huutaa: ”Se on täytetty”. Kasteestaan lähtien hän toimi julkisesti Kristuksena, eli voideltuna: meidän kuninkaanamme, profeettanamme ja ylimmäisenä pappinamme. Onhan hän Jumalan Kristus, Vapahtaja ja koko maailman syntien kantaja jo sikiämisestään ja syntymästään lähtien (Gal.4:4-5) – kuten enkeli julistaa Marialle Kristuksen sikiämisessä, Luuk.1:31-33, sekä paimenille Kristuksen syntymässä, Luuk.2:11. Mutta tässä Jeesus tuli esille julkisesti Kristuksena, Jumalan Poikana, pelastajana. Voideltiinhan kuningas Daavidkin ensin salaisesti kedolla kuninkaaksi (1.Sam.16:13), sitten myöhemmin, Saulin kuoleman jälkeen julkisesti koko kansan edessä (2.Sam.5:1-3).

Jumalan Karitsan kaste

Ennen kaikkea tässä kuitenkin näkyy Jeesuksen työ lunastajana, Jumalan Karitsana, joka kantaa maailman synnit, sovittaakseen verellään meidät Jumalan kanssa ja kärsien Jumalan lain tuomion meidän edestämme. Jeesuksen kaste ja meidän kasteemme katsovat samaa asiaa kahdesta eri suunnasta. Hänet on kasteessa voideltu julkisesti Kristukseksi, meidät on kasteessa liitetty Kristukseen. Meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan, ja hänet on kastettu meidän kuolemaamme. Kummassakin tapauksessa viitataan ristille. Jeesus sanoo Jaakobille ja Johannekselle ristinkuolemaansa ja kärsimykseensä viitaten: ”Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?” (Mark.10:38) Jeesus tuli kasteelle Jumalan Karitsana, maailman syntejä kantamaan. Todistaahan Johannes hänestä, kun Jeesus tuli hänen luokseen: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh.1:29)

On kyseessä autuas vaihtokauppa, jossa Jeesus Jumalan Karitsana ottaa meidän ja koko maailman synnit kantaakseen, kun taas meille kaste on puhdistus kaikesta synnistä hänen veressään, niiden rangaistuksen pois ottaminen meidän yltämme. Missouri-Synodin pastori Bryan Wolfmueller kuvaa tätä tapahtumaa näin: Kuvittele, kuinka syntiset tulevat Johanneksen luo mielenmuutoksen kasteelle, tunnustaen syntinsä ja hakien puhdistusta. Heidät kastetaan ja puhdistetaan. Syntisinä ja saastaisina Jumalan edessä he tulevat kastettavaksi, mutta Jumalan edessä puhtaina he saavat poistua. Heidän syntinsä ikään kuin jäävät tuohon veteen. Sitten paikalle tulee puhdas ja virheetön, luntakin valkeampi Jumalan karitsa, joka astuu tuohon virtaan. Meidän syntimme imeytyvät häneen niin, että hän nousee Jordanista kantaen koko maailman syntejä. Nyt hän näyttää saastaiselta, kurjalta ja viheliäiseltä, meidän syntimme ovat hänellä. Näinhän kirjoittaa profeetta Jesaja: ”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä.” (Jes.53.4)

Kaste Kristukseen

Johannes Kastajan tavoin mekin tunnustamme Kristukselle tarvitsevamme kastetta, sillä me olemme syntiset syntymästämme asti. Hänen tulee olla se, joka, puhdistaa meidät kaikesta synnistä sanallaan, vedellä ja verellä. Apostoli Pietarin tavoin kuulemme Jeesukselta nämä sanat: ”Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani” (Joh.13:8); ”Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.” (Joh.15:3) Kasteessa meidät on liitetty Kristukseen, otettu hänen omikseen, hänen opetuslapsikseen – tämän käskyn ja lupauksen hän kirkolleen on antanut: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matt.28:18-20). Kasteessa toimii pyhän Kolmiyhteisen Jumalan nimi, sen kautta Jumala tulee luoksemme ja antaa meille läsnäolonsa ja siunauksensa. ”Jokaisessa paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun luoksesi ja siunaan sinua” (2.Moos.20:24). Siinä meidät on pesemällä liitetty Kristuksen puhdistettuun ja pyhitettyyn morsiameen, hänen seurakuntaansa (Ef.5:26), pyhien ja autuasten taivaan perillisten joukkoon.

Me tarvitsemme syntisinä tätä Jumalan lapsiksi ottamista. Kasteessa Kristuksen lunastustyön lahjat tulevat meidän omaksemme, siinä lunastuksemme Jumalan lapsiksi jaetaan meille (Gal.4:4-5). Kasteessa meidän vanha ihmisemme, syntinen ja kuoleman ansainnut hukutetaan yhdessä Kristuksen kanssa ristinnaulittuna, ja uusi ihmisemme nousee vanhurskaana ja autuaana yhdessä Kristuksen kanssa haudasta. Näin kirjoittaa apostoli Paavali: ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,” (Room.6:3-8)

Meidän kasteemme lahjat

Mitä meidän kasteemme Kristukseen saa aikaan ja lahjoitta meille? Luther vastaa Katekismuksessaan: Mitä on kaste? Vastaus: Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan Jumalan käskyyn sisältyvä ja Jumalan sanaan yhdistetty vesi. Mikä sitten on tämä Jumalan sana? Vastaus: Se minkä Herramme Jeesus Kristus lausuu Matteuksen viimeisessä luvussa: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Mitä kaste antaa ja hyödyttää? Vastaus: Kaste vaikuttaa syntien anteeksiannon, vapauttaa kuoleman ja Perkeleen vallasta sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat. Mitkä ovat nämä Jumalan sanat ja lupaukset? Vastaus: Ne jotka Herramme Jeesus Kristus lausuu Markuksen viimeisessä luvussa: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Miten vedellä voi olla näin suuri vaikutus? Vastaus: Ei sitä vaikutakaan vesi, vaan veteen liittyvä ja vedessä oleva Jumalan sana sekä Jumalan sanaan luottava usko.” Rakas kristitty, nämä lupaukset kuuluvat sinullekin tänäänkin! Jumala ei liittoansa peru eikä kadu! Kasteessa saatu armo ja pelastus on tullut sinun omaksesi, eikä tätä lahjaa voida sinulta riistää -ainoastaan epäusko voi sen sinulta ottaa pois, ja silloinkaan ei Jumala lopeta kutsumistasi, vaan etsii sinua. Hän haluaa sinut viedä perille asti, taivaan kotiin saakka!

Kaste todella pelastaa sinutkin tänään, koska Jumalan sana ja Jeesuksen veri pelastaa sinut tänään! Kasteessa ei vaikuta mikään muu kuin Jumalan sana, ja sen sisältö ja pelastus ei ole mikään muu kuin puolestasi vuotanut Kristuksen veri! Pietari kirjoittaa meillekin tänään: ”Vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.” Kasteessa meillä on päivittäinen pelastus Kristuksen veressä, sillä päivittäin me saamme syntimme tunnustuksen ja uskon kautta kasteeseemme palata. Joka päivä kaste vaikuttaa pelastavasti, antamalla meille omaksemme Kristuksen ja hänen verensä, sekä hänen Pyhän Henkensä sydämiimme. ”Mitä sitten tällainen vesikaste merkitsee? Vastaus: Se merkitsee, että meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava ja surmattava kaikkine synteineen ja pahoine himoineen, ja sen tilalle pitää joka päivä tulla esiin ja nousta ylös uusi ihminen, joka iankaikkisesti elää Jumalalle vanhurskaana ja puhtaana. Missä se on kirjoitettuna? Vastaus: Pyhä Paavali lausuu Roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa: ”Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.”” (Luther) Sinullekin on nyt taivas auennut kasteesi ja siinä vaikuttavan Jeesuksen veren kautta! Sinunkin yllesi on laskeutunut Pyhä Henki ja sinullekin kuuluu tämä Isän ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.”