Tässä ”Blogissa” ja kalenterissa tapahtumailmoituksia Seurakuntaliiton laajuisista tapahtumista. Seurakuntien tapahtumat ja leiritahtumat erikseeen omissa kalentereissaan.

Share This