Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Sana

  Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

  17.sunnuntai helluntaista

  Tätä sunnuntaita on kutsuttu evankeliumitekstien vuoksi pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Jeesus on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman vallan. Siksi häneen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan. Kerran luomakuntakin vapautetaan katoavaisuuden orjuudesta. (Kirkkokäsikirja)

  Joh.11:21-45: Ja Martta sanoi Jeesukselle: ”Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä Jumalalta anot.” Jeesus sanoi hänelle: ”Veljesi on nouseva ylös.” Martta sanoi hänelle: ”Tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä”.  Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Ja jokainen, joka elää ja uskoo minuun, hän ei milloinkaan kuole. Uskotko sen?” Hän sanoi hänelle: ”Kyllä, Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, joka oli tuleva maailmaan.” Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen: ”Opettaja on täällä ja kutsuu sinua.” Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luullen hänen menevän haudalle, itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, heittäytyi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle: ”Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin veljeni ei olisi kuollut.” Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, kauhistui hän hengessään ja tuli murheelliseksi; ja hän sanoi: ”Mihin panitte hänet?” He sanoivat hänelle: ”Herra, tule ja katso!” Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat: ”Katso, kuinka hän rakasti häntä!” Mutta muutamat heistä sanoivat: ”Eikö hän, joka avasi sokean silmät, myös voinut tehdä, ettei tämä olisi kuollut?” Niin Jeesus kauhistui taas itsessään ja meni haudalle; ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi: ”Ottakaa kivi pois.” Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle: ”Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut kuolleena neljättä päivää.” Jeesus sanoi hänelle: ”Enkö sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kunnian?” Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus nosti silmänsä ylös ja sanoi: ”Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiedän, että sinä aina kuulet minua; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, sanon tämän, jotta he uskoisivat, että sinä lähetit minut.” Ja sen sanottuaan hän huusi kovalla äänellä: ”Lasarus, tule ulos!” Ja kuolleena ollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympäri oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: ”Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä.” Niin useat juutalaiset, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen.

  14.sunnuntai helluntaista

  Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta saamme myös voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi. Ihminen itse ei ole aina tietoinen siitä, että hän hyvää tehdessään toimii Jumalan rakkauden välikappaleena. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.5:43-48: Te olette kuulleet sanotuksi: ”Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.” Mutta minä sanon teille: ”Rakastakaa vihollisianne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroilevat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat ja vainoavat; jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia, sillä hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä palkkaa teille siitä on? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

  Näin Jeesus julistaa vuorisaarnassaan lakia, ja sen käskyä rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Kaikkein kovimpana sanana tässä on Jeesuksen käsky, että meidän tulisi olla täydellisiä niin kuin Jumala on täydellinen. Luther on sanonut tästä julistuksesta, että sen valossa todella näemme, ”kuinka rankkaa on tehdä niitä tekoja, joita Jumala käskee… huomaat, että nämä käskyt työllistävät sinua koko lopun elämääsi.” Luonnollisesti kukaan meistä ei näe itseään lain rikkoneena, ja ajattelemme helposti Jumalan kyllä ymmärtävän, jos vain yritämme parhaamme, vaikka epäonnistuisimmekin yrittäessämme noudattaa hänen käskyjään. Mutta Jumala käskee ja vaatii täydellistä rakkautta, täydellistä täyttämistä, täydellistä pyhyyttä, niin kuin hän on pyhä. Tämä on jokaiselle sula mahdottomuus, sillä me olemme periturmeluksen tähden tyystin synnin alaiset, eikä syntisestä, vajaasta sydämestä voi tulla täydellistä rakkautta, kuten kuolleesta puusta ei voi enää tulla hedelmää. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä: Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". (Gal.5:14) Roomalaiskirjeessä hän selittää: Room.13:9-10: Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttymys.  Oletko sinä rakastanut lähimmäistäsi niin kuin itseäsi? Onko rakkautesi ollut täydellistä? Oletko osoittanut rakkautta, tuota täydellistä Jumalan vaativaa rakkautta myös vihollisillesi, pilkkaajillesi ja sortajillesi? Joudut Jumalan sanan totuuden edessä yhdessä minun ja jokaisen ihmisen kanssa tunnustamaan: En ole tuota käskyä pitänyt, en ole rakastanut lähimmäistäni täydellisesti, en ole osoittanut rakkautta vihamiehilleni. Sen sijaan olen tuon käskyn rikkonut ja vihastunut lähimmäisilleni, ja lietsonut vihamiehiäni vielä suurempaan vihaan. Näin tukkii Jumalan täydellinen, hyvä ja pyhä laki meidän ja koko maailman suun. Katua meidän pitää ja tunnustaa, että rakkaudettomuudessamme ansaitsisimme vain helvetin rangaistuksen. Room.3:19-20: Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

  13.sunnutai helluntaista

  Ihminen on kutsuttu ylistämään Jumalan nimeä. Synti estää meitä tekemästä näin, mutta Jeesus voi antaa meille näkevät silmät, kuulevat korvat ja Jumalan tekoja ylistävän kielen. Jeesuksen teot todistavat hänen rakkaudestaan ja voimastaan auttaa hädässä olevia ihmisiä. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.12:33-37: Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te voitte hyvää puhua, kun olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvästä varastosta esiin hyvää ja paha ihminen tuo pahasta varastosta esiin pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, on heidän tehtävä tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut vanhurskautetaan, ja sanoistasi sinut tuomitaan kadotukseen.

  Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tässä Jeesus puhuu hyvästä ja pahasta puusta, ja sanoo, että hedelmistään puu tunnetaan. Oletko sinä hyvä vai paha puu? Hedelmästä tunnetaan puu hyväksi ja pahaksi. Liian helposti alamme tämän sanan kuullessamme miettiä tekojamme ja omaa kelvollisuuttamme, ja joudumme näin tehdessämme epätoivoon huomatessamme Paavalin tavoin, että ”Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.” Room.7:18-19. Näin joudumme myös itse tunnustamaan. Mutta me emme ole hyviä puita hedelmiemme perusteella, vaan hedelmä on hyvä puun perusteella. Ja me olemme osallisia hyvästä puusta, Kristuksesta, kun uskomme häneen. Usko syntyy Jumalan sanasta ja tuottaa hedelmää. Jeesuksen opetuksessa nämä hedelmät ovat meidän sanamme, sydämemme tunnustus. Sinun sanasi ja suusi tunnustus nousee uskosta, joka on sydämessäsi. Siksi saamme rukoilla Herralta armoa, pelastusta ja Pyhää Henkeä, ja luottaa että hän on luvannut antaa nämä jokaiselle, joka niitä pyytää. Samaten ne sanat, jotka torjuvat Kristuksen nousevat epäuskoisesta sydämestä. 1.Joh.4:2-3,15: Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa… Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. Niin siis sanoillamme emme ansaitse itsellemme vanhurskautta, vaan sanoillamme uskossa tartumme tunnustaen Kristukseen, ihmiseksi syntyneeseen Jumalan Poikaan, jonka uhrikuolemassa ja veressä on meidän koko vanhurskautemme ja pelastuksemme. Tämä Kristuksen sana koski fariseuksiin tuolloin, ja koskee yhä nykypäivän fariseuksiin ja Jumalan sanaa väärin julistaviin tänään.

  Alakategoriat

  Seurakuntalehden vastaavan toimittajan poimittuja pääkirjoituksia.
  Seurakunta - lehti on Seurakuntaliiton ja sen jäsenseurakuntien pääjulkaisu. Se on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1925 alkaen. Lehti tahtoo kaikessa noudattaa ja edistää Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaista uskonoppia lukijoidensa hengelliseksi ravinnoksi ja vahvistukseksi. Se pyrkii myös ilmaisemaan seurakunnallisen elämän eri puolia, tärkeimpänä tehtävänään Jumalan Sanan ja erityisesti armon evankeliumin julistaminen ja opettaminen. Myös uskovien yhteyden vahvistaminen ja tiedotus ovat osa lehden keskeistä tavoitetta.