Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Sana

  Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

  Uskonpuhdistuksen muistopäivä

  22.sunnuntai helluntaista omistetaan uskonpuhdistukselle. Sunnuntain tekstit liittyvät läheisesti uskonpuhdistuksen keskeiseen sisältöön. Jumala ei unohda kansaansa, vaan antaa kirkolle uudistumisen aikoja ja niitä ihmisiä, jotka auttavat meitä palaamaan kristillisen uskomme perusteisiin, Raamattuun ja sen julistamaan uskonvanhurskauteen. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.16:1-4: Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois.

  Armo ja rauha teille! Tänään muistamme uskonpuhdistusta. Sen ytimessä oli ja on pelastus yksin Kristuksessa, yksin hänen verellään hankkimasta armosta, joka yksin uskon kautta omistetaan. Jokainen meistä on täydellisesti syntinen, itsessämme täysin vailla Jumalan kirkkautta, vanhurskautta ja pyhyyttä; Mutta Kristuksen veressä meillä on uskon kautta armo, vanhurskaus, syntien anteeksianto. Tämän tiivistää hyvin apostoli Paavali Room.3:23-26: Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.  Tämän uskon perustus ja alku on yksin Jumalan sana. Room.10:17. Kuten uskonpuhdistaja Martti Luther sanoi, Jumalan sana on meidän ainoa tosi ”reliikkimme”. Se on kirkon pyhä aarre, jossa meillä on Jumalan voima autuuteen, hänen lupauksensa ja nimensä, hänen valtakuntansa. Jumalan sana on kaikkea sitä mitä Jumala on ja vaikuttaa kaikkea mitä hän vaikuttaa. Ennen kaikkea Jumalan sana on Kristuksen sana, jonka hän on meille antanut, jotta meillä olisi ilo, rauha, vanhurskaus, usko ja iankaikkinen elämä hänen nimessään. ”Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.” (Joh.20:31).

  Pyhäinpäivä

  Pyhäinpäivä on sulautuma kahdesta juhlasta, kaikkien pyhien päivästä 1.11. (festum omnium sanctorum) ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivästä 2.11. (commemoratio omnium fidelium defunctorum). Siten muistelun kohteena ovat sekä kaikki kristikunnan marttyyrit että muut uskossa Kristukseen kuolleet. Sana ’pyhä’ ei kuitenkaan viittaa vain kuolleisiin. Jokainen Kristuksen oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen näkymättömästä pyhien yhteydestä. Päivän perinteinen evankeliumi onkin Jeesuksen vuorisaarnan alussa oleva autuaaksijulistus. (Kirkkokäsikirja)

  Ilm.21:1-4: Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

  Armo ja rauha teille Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verellään! Tänään pyhäinpäivänä muistamme kaikkia Kristuksen luo, taivaan kirkkauteen päässeitä pyhiä. Me myös juhlimme yhteydessä heidän kanssaan. Uskontunnustuksessa olemme yhdessä tunnustaneet uskovamme ”Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden.” Me uskomme sen Jumalan sanan opettaman totuuden, että on todellakin vain yksi Kristuksen kirkko, johon kuuluvat kaikki uskovat ja pyhät. Tämä kirkko on siis pyhien yhteisö, siihen kuuluu jokainen, jonka Kristuksen veri on puhdistanut ja pyhittänyt, jonka omana on uskon kautta Kristuksen pyhyys. Kaikki tämä pyhyys Kristuksen nimessä, puhdistus kaikesta synnistä Kristuksen veressä sekä osallisuus Kristuksen kirkosta meillä on täällä maan päällä Jumalan sanassa ja sakramenteissa. Sinäkin olet päässyt tähän Kristuksen kirkkoon ja laumaan, osalliseksi hänen pyhyydestään ja puhdistuksesta hänen veressään pyhässä kasteessasi. Kasteemme myös avaa meille nyt pääsyn Jumalan eteen, kaikkeinpyhimpään, Kristuksen veren suojassa. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija", niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; (Hepr.10:19-23)

  21. sunnuntai helluntaista

  Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta on lahja. Hän lupasi syntien anteeksiantamuksen kaikkein syntisimmillekin. Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan tästä armosta ja palvelemaan ihmisiä hänen nimessään. Kristitty on Vapahtajan lähettiläs, ”Kristus lähimmäiselleen”. (Kirkkokäsikirja)

  Luuk.10:1-12: Sen jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentä ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille: ”Eloa on paljon, mutta työntekojöitä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä eloonsa. Menkää; katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, ei laukkua, ei kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Ja mihin taloon tahansa te tulette, niin sanokaa ensiksi: Rauha olkoon tälle talolle! Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällään; mutta jos ei ole, niin se palaa teille. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjottavaa, sillä työmies ansaitsee palkkansa. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin tahansa te tulette, ja teidät otetaan vastaan, niin syökää, mitä teille tarjotaan ja parantakaa siellä olevat sairaat ja sanokaa heille: Jumalan valtakunta on teitä lähestynyt. Mutta kun tulette johonkin kaupunkiin, jossa eivät ota teitä vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa: Tomunkin, joka kaupungistanne on tarttunut jalkoihimme, me pudistamme teille takaisin; kuitenkin tietäkää, että Jumalan valtakunta on teitä lähestynyt. Minä sanon teille: Sodomalle tulee olemaan helpompaa sinä päivänä kuin sille kaupungille.

  Itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne. (2.Tess.3:16). Jeesus on lähettänyt opetuslapsensa työhönsä, ja heidän seuraajansa ja oppilaansa perivät tämän tehtävän. Nykypäivän pastorit ovat erityisellä tavalla tämän työn jatkajia tänään, vaikkakin jokaista kutsutaan puhumaan evankeliumia Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta lähimmäiselleen. Jeesus lähettää tässä tekstissämme suuren määrän opetuslapsiaan kaksittain. Heidän tehtävänsä oli mennä niihin kaupunkeihin, joihin Jeesus itse on saapumassa, ja julistaa: ”Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle”. He kantavat mukanansa rauhan siunausta, ja heidän sanojensa kautta Herra parantaa sairaita. Tämä työ ei ole heidän omaansa, vaan Herran työtä, sillä se sato, jota he menevät kylvämään ja niittämään on Herran sato, Herran pellolla. Sitä työtä ei tehdä väkivoimalla tai manipuloiden, ei politikoimalla ja ovelilla strategioilla, vaan Jumalan sanalla. Näin toimivat Jeesuksen lähettiläät.

  Alakategoriat

  Seurakuntalehden vastaavan toimittajan poimittuja pääkirjoituksia.
  Seurakunta - lehti on Seurakuntaliiton ja sen jäsenseurakuntien pääjulkaisu. Se on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1925 alkaen. Lehti tahtoo kaikessa noudattaa ja edistää Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaista uskonoppia lukijoidensa hengelliseksi ravinnoksi ja vahvistukseksi. Se pyrkii myös ilmaisemaan seurakunnallisen elämän eri puolia, tärkeimpänä tehtävänään Jumalan Sanan ja erityisesti armon evankeliumin julistaminen ja opettaminen. Myös uskovien yhteyden vahvistaminen ja tiedotus ovat osa lehden keskeistä tavoitetta.