Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Sana

  Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

  Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)

  Kirkastussunnuntaita on vietetty Ruotsissa ja Suomessa jo 1500-luvulta lähtien 7. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina (nykyisin 8. sunnuntai helluntaista). Kristuksen kirkastuminen oli hänen elämänsä taitekohta. Apostolit saivat omin silmin nähdä hänen jumalallisen suuruutensa ja kuulla Jumalan äänen: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä.” Jumalan kirkkaus tulee ilmi kaikkensa uhraavassa rakkaudessa. Vuorella apostoleille ilmestyivät kirkastetun Kristuksen lisäksi Mooses ja Elia, Vanhan testamentin lain ja profeettojen edustajat. Kristillinen kirkko näki alusta lähtien Kristuksen elämänvaiheet, kuoleman ja ylösnousemuksen Vanhan testamentin lupausten täyttymisenä. (Kirkkokäsikirja)

  Mark.9:2-8: Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei ainoastaan heidät erikseen korkealle vuorelle. Ja hän muuttui heidän edessään; ja hänen vaatteensa tulivat loistaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan valkaisija maan päällä taida sellaiseksi valkaista. Ja heille ilmestyi Elia ja Mooses, ja he puhuivat Jeesuksen kanssa. Niin Pietari vastasi ja sanoi Jeesukselle: ”Rabbi, hyvä on meidän tässä olla; ja tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi.” Sillä hän ei tietänyt mitä sanoisi, kun he olivat pelästyksissään. Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani; kuulkaa häntä.” Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, eivät he enää nähneet ketään muita kuin Jeesuksen, joka yksinänsä oli heidän kanssaan.

  Apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes näkevät tässä Kristuksen jumalallisessa kirkkaudessaan. Jeesus oli aiemmin sanonut heille: "Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimassansa." (Mark.9:1). Nyt tämä Kristuksen sana toteutui. Hänen ”muotonsa muuttui”, eli hänen ihmisyytensä läpäisi näkyvällä tavalla hänen jumalallisen luontonsa kirkkaus, joka oli tavallisesti peitetty. Jumalan valtakunta on siellä, missä Kristus on. Kun Jumalan Poika, Sana, tuli lihaksi ja syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta, tuli hänessä Jumalan valtakunta ja voima maailmaan, ihmisten keskelle, niin kuin hän opettaa: ”Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.” (Matt.12:28). Missä Kristus on, siellä on Jumalan sana ja Jumalan voima, siellä on Jumalan nimi ja hänen hallintansa maan päällä ja hänen siunauksensa ja armonsa. Tätä on Jumalan valtakunta maan päällä Kristuksessa. Mutta Jumalan Poika ei tullut kunniassa, kirkkaudessa ja majesteettiudessa, vaan orjan muodossa, alennuksen tilassa. Hänen kirkkautensa oli peitetty. Tässä orjan muodossa hän tuli lunastamaan vapaiksi omalla kärsimisellään ja verellään meidät lain alaiset ja synnin orjat. Paavali kirjoittaa: Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. (Fil.2:5-8).

  Kirkastetun Kristuksen kanssa opetuslapset näkivät Vanhan Testamentin suuret profeetat, Mooseksen ja Elian, jotka kumpikin olivat puhuneet vuorella Jumalan kanssa. Mooses sai nähdä Herran kirkkauden Siinailla ja puhua hänen kanssaan niin että hänenkin kasvonsa loistivat tätä Herran kirkkautta 2.Moos.34:29: Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa. Ja profeetta Elia oli Herran edessä vuorella, ja kuuli Herran äänen tuule hyminässä (1.Kun.19). Nyt kumpikin profeetta saivat seistä vuorella Herran edessä ja kuulla hänen ääntänsä. Lain ja profeettojen – siis koko Vanhan Testamentin edustajina heidän läsnäolonsa todisti opetuslapsille, että koko Raamattu puhuu Kristuksesta. Tämänhän Jeesuskin opettaa kahdelle opetuslapselle Emmauksen tiellä: Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. (Luuk.24:44-45). Kristuksessa nähdään Jumalan kasvot ja hänen sanassaan kuullaan Jumalan ääni. Missä Kristuksen sana on, siellä on todella Jumalan läsnäolo. Jumalan kasvot nähdään siellä, missä Kristuksen sana kuullaan.

  7. sunnuntai helluntaista

  Kristus tuli täyttämään Jumalan tahdon ja käskyt, ei kumoamaan niitä. Siksi myös kristityn on noudatettava rakkauden lakia, vieläpä paremmin kuin lainopettajien ja fariseusten. Pyrkiessään tähän kristitty on valmis luopumaan jopa omista oikeuksistaan lähimmäistensä hyväksi ja osoittamaan rakkautta myös vihamiehilleen. (Kirkkokäsikirja)

  Mark.10:17-27: Ja hänen mennessään tielle juoksi eräs mies hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä: ”Hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä periäkseni iankaikkisen elämän?” Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi yksin Jumala. Käskyt sinä tiedät: Älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä todista väärin, älä riistä keneltäkään mitään, kunnioita isääsi ja äitiäsi.” Mutta hän sanoi hänelle: ”Opettaja, tämän kaiken olen pitänyt nuoruudestani asti.” Mutta Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: ”Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mikä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa, ja tule ja seuraa minua ottain risti.” Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsilleen: ”Kuinka vaikeata on niiden, joilla on rikkautta, tulla sisälle Jumalan valtakuntaan!” Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan. Mutta Jeesus vastasi taas ja sanoi heille: ”Lapset, kuinka vaikeata onkaan niiden, jotka luottavat rikkauteensa, tulla sisälle Jumalan valtakuntaan! Helpompi on kamelin käydä neulansilmästä läpi kuin rikkaan tulla Jumalan valtakuntaan.” Niin he hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisilleen: ”Kuka sitten voi tulla autuaaksi?” Ja Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalan edessä on kaikki mahdollista.”

  Tässä evankeliumitekstissä Jeesus kohtaa nuorukaisen, joka on rikkauksien alainen. Hän on rikas, mutta vaikka raha ja omaisuus itsessään on Jumalan hyvä lahja, oli mammona vallannut tämän nuorukaisen sydämen. Siitä oli tullut hänelle epäjumala. Jeesuksen sanoin: ”Kuinka vaikeata onkaan niiden, jotka luottavat rikkauteensa, tulla sisälle Jumalan valtakuntaan!” Rikkauksista voi tulla hyvin helposti voimakaskin epäjumala, joka sitoo ihmisen sydämen, mutta tämä sama vaara on myös maineessa, vallassa, hyvinvoinnissa, nautinnoissa, terveydessä ja ihmissuhteissa. Kaikissa näissä on suuri vaara tulla epäjumalaksi sitomaan meidän sydäntämme, vaikka niistä jokainen on annettu meille Jumalan hyvänä lahjana. Ne on annettu meidän lahjaksemme ja käytettäväksemme, mutta ei meitä hallitsemaan. Tämä nuori mies on siinä tilassa, josta Jeesus opettaa vuorisaarnassaan: ”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.” Matt.6:24. Epäjumala sydämessämme estää meitä turvaamasta yksin Jumalaan ja hänen armoonsa, sekä iloitsemaan hänen lahjoistaan puhtaalla sydämellä. Kamelin sydän ei ole sidottu tavaroihin, joita se kantaa; mutta rikkaan sydän helposti tulee sidotuksi omaisuuteensa. Tämä on epäjumala, joka estää meitä luottamasta Jumalan armoon ja huolenpitoon. Mammonaan luottava mies on siis sekä epäjumalan palvoja että lain alla, pyrkien pelastaa itsensä omilla teoillaan. Mutta mitä sanoo Raamattu? Gal.5:4: Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. Syntisen luontomme tähden myös meitä ahdistavat joka päivä syntinen sydämemme ja sen epäjumalat. Mikä on sinun epäjumalasi, joka riistää sinulta Jumalan armoon turvaamisen? Mikä on sinun syntisi, joka erityisesti estää sinua pääsemästä sisälle Jumalan valtakuntaan?

  Apostolien päivä

  Jo varhain keskiajalla on vietetty apostolien Pietarin ja Paavalin päivää heidän marttyyrikuolemansa muistoksi (29.6.). Heidät surmattiin perimätiedon mukaan Roomassa keisari Neron toimeenpanemissa vainoissa vuonna 67. Kun apostolien päivät Ruotsi-Suomessa poistettiin vuonna 1772, myös Pietarin ja Paavalin päivä erillisenä pyhänä lakkasi. Sittemmin sen tekstit on sijoitettu tähän sunnuntaihin. Nykyisin tänä sunnuntaina (6. sunnuntai helluntaista) muistellaan kaikkia apostoleja. Sunnuntain tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta ja opetuslapsen tehtävästä laajemminkin. Kristus on katsonut myös meidät arvollisiksi osallistumaan työhönsä. Kuuliaisina Jumalan sanalle olemme osallisia uudesta elämästä Kristuksessa. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.16:13-19: Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista". Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa."

  Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on… ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä (Ilm.1:4-5) Pietari tunnustaa tässä ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” Ihmiset Jeesuksen aikana odottivat merkittävän profeetan uudelleensaapumista, mutta vallitsi erimielisyys, kuka tämä olisi. Jeesus oli tämä kansan odottama luvattu messias (Matt.1:16,18). Nyt Pietari, kahdentoista opetuslapsen edustajana rohkeana tunnusti, että Jeesus oli messias, Kristus. Hänen uskonsa ja uskontunnustuksensa Kristukseen Jumalan Poikana on kirkon perusta. Jumala on itse elämä ja kaiken elämän lähde – Kristus on tullut meille iankaikkiseksi elämäksi. Joh.1:1-4, 14: Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus… Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

  Alakategoriat

  Seurakuntalehden vastaavan toimittajan poimittuja pääkirjoituksia.
  Seurakunta - lehti on Seurakuntaliiton ja sen jäsenseurakuntien pääjulkaisu. Se on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1925 alkaen. Lehti tahtoo kaikessa noudattaa ja edistää Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaista uskonoppia lukijoidensa hengelliseksi ravinnoksi ja vahvistukseksi. Se pyrkii myös ilmaisemaan seurakunnallisen elämän eri puolia, tärkeimpänä tehtävänään Jumalan Sanan ja erityisesti armon evankeliumin julistaminen ja opettaminen. Myös uskovien yhteyden vahvistaminen ja tiedotus ovat osa lehden keskeistä tavoitetta.