Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Tehkää tie kuninkaalle (13.12.2020)

  3.adventtisunnuntai

  Päivän raamatullinen keskushenkilö on Johannes Kastaja. Hänen kehotuksensa katumukseen ja parannukseen koskee myös meitä. Johannes viittaa Jumalan Karitsaan, joka kantaa koko maailman synnin. Saamme tunnustaa syntimme luottaen Kristuksessa annettuun pelastukseen. Tämä on pääasia jouluun valmistumisessa – joulupaastossa. Johannes oli merkki siitä, että profeettojen ennustukset olivat täyttymässä: Vapahtaja oli pian tuleva. Kristuksen toiminnassa toteutuivat pelastuksen ajan merkit, ja samoin hän tulee yhä uudelleen sanassa ja sakramenteissa seurakuntansa keskelle pelastuksen lahjat mukanaan. Tähän hänen ”hengelliseen tulemiseensa” viittaa latinankielinen nimitys adventus spiritualis (hengellinen tuleminen). (Kirkkokäsikirja)

  Joh.3:26-30: Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: ”Rabbi, hän, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä.” Johannes vastasi ja sanoi: ”Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle ole annettu taivaasta, Te olette itse minun todistajani, että sanoin: en minä Kristus, vaan olen lähetetty hänen edellänsä. Jolla on morsian, se on ylkä: mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.”

  ”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.” (2.Kor.13:13) Aamen. Kolmannen adventtisunnuntain aiheena on Johannes Kastaja ja hänen työnsä Kristuksen edelläkävijänä, Vanhan liiton viimeisenä profeettana, joka sai itse nähdä Kristuksen tulemisen ja olla konkreettisesti osoittamassa häneen, josta kaikki profeetat enne häntä olivat puhuneet, Jumalan Karitsaan, joka ottaa pois maailman synnin. (Joh.1:29)

   

  Johannekselle tullaan sanomaan: ”Rabbi, hän, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä”. Tämän sanojat olivat Johanneksen omia opetuslapsia, jotka olivat juuri puhuneet fariseusten kanssa puhdistuksesta (jae 25). He olivat kateellisia Jeesuksen menestykselle ja ehkä pahoillaan Johanneksen puolesta, kun ihmiset ja tämän omatkin opetuslapset (kuten Pietarin veli Andreas) alkoivat seurata hänen sijaansa Jeesusta. (Joh.1:40) Luther kirjoittaa Kirkkopostillassaan (3.adventin evankeliumisaarna): ”Eipä Johannes ollut tullut kiinnittääkseen opetuslapsia ja kansaa itseensä, vaan valmistaakseen tietä Kristukselle ja johdattamaan jokaista Kristuksen luo, hänen alamaiseksensa. Nytpä Johanneksen opetuslapset olivat kuulleet häneltä monta ihanaa todistusta Kristuksesta: Hän on Jumalan Karitsa ja Jumalan Poika; Kristuksen piti kasvaman, mutta hänen vähenemän. Tätä hänen opetuslapsensa ja kansa eivät vielä joko lainkaan uskoneet tai eivät vielä voineet ymmärtää; päinvastoin he ja kaikki muutkin olivat suuresti kiintyneitä itse Johannekseen, mutta eivät ollenkaan Kristukseen. He pitäytyivät jopa niin kiinteästi Johannekseen, että kiivailivat hänen puolestaan ja kävivät haluttomiksi Kristukseen nähdessään tämänkin kastavan, ottavan itselleen opetuslapsia ja vetävän kansaa puoleensa; he valittavat sitä Johannekselle peläten mestarinsa arvon alenevan, niin kuin siitä Johanneksen Evankeliumin 3. luvussa (Joh.3:25 ja ss. jakeissa) kerrotaan.”

  Johanneksen kutsumus ja tehtävä

  Kateellisille oppilailleen Johannes vastaa: ”Minä en ole Kristus, vaan minut on lähetetty hänen edellään.” Tämä tehtävä oli Johannesta varten jo hänen syntymässään, kuten enkeli ilmoitti Johanneksen isälle, pappi Sakariaalle. Luuk.1:13,16-17: Mutta enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Sakaria; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinä olet antava hänelle nimen Johannes… Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa tykö Ja hän käy hänen edellään Elian hengessä ja voimassa, kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskaitten ymmärrykseen, toimittaakseen Herralle valmistetun kansan.”  Johanneksen virka Kristuksen edelläkävijänä oli yksinomaan Jumalan armosta, josta hän ei voinut eikä halunnut ottaa mitään kunniaa itselleen. Nöyrä, tulinen julistus olikin Johannekselle tyypillistä. Johanneksen tehtävä, hänen saarnansa ja kutsumuksensa kastaa ihmisiä tuli Jumalalta. Hänen päätehtävänään olikin osoittaa Kristukseen Jumalan Karitsana ja syntien kantajana, ja kastaa ihmiset mielenmuutoksen eli katumuksen ja uskon kasteella syntien anteeksiantamiseksi. Luuk.3:2-3: Kun Hannas ja Kaifas olivat ylimmäisinä pappeina, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan Pojalle, erämaassa. Ja hän meni kaikkiin Jordanin lähiseutuihin ja saarnasi mielenmuutoksen kastetta syntien anteeksiantamiseksi. Näin tehdessään Johannes teki tietä Kristuksen tulemiselle, käänsi kansan sydämet Herran puoleen – kääntämällä heidät Kristuksen ja syntien anteeksiantamuksen luo, sekä ”toimitti Herralle valmistetun kansan”, siis valmisti seurakuntaa Kristuksen tulemiseen.

  Johannes esittääkin konkreettisen kuvan, vertauskuvan häistä. Siinä morsian pääsee sulhasen luo, ja sulhasen onnesta ja sanoista iloitsee vieressä ”bestman”, hänen ystävänsä. Johannes opettaa siis, että uskovien joukko, seurakunta on Kristuksen morsian, jonka kuuluukin tulla sulhasensa ja Herransa Kristuksen luo kuulemaan häntä, eikä jäädä Johanneksen, Kristuksen ystävän ja bestmanin luokse. ”Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Johanneksen tulee ”vähetä ja kuihtua”, mutta Kristuksen ”kasvaa ja vahvistua”. Johanneksen kuulijoiden ja opetuslasten ’muuttoliike’ Kristuksen sanan ääreen oli Johanneksesta täysin oikein, sillä se tarkoittaa, että hänen työnsä ja julistuksensa on tullut täyteen – ja että ihmiset ovat ymmärtäneet hänet oikein.

  Kastajan ja saarnaajan virassa tänään

  Johannes Kastajan tehtävä jatkuu tietyllä tavalla yhä tänäänkin, sillä hänen virkansa on esikuva Uuden liiton pastoreiden viralle. Hänen virkansa tuli Jumalalta, Jumalan sanasta, ja sen sisältöhän oli osoittaa Kristukseen Jumalan Karitsana, joka ottaa pois maailman synnit, saarnata lakia ja evankeliumia, kastaa ja opettaa, sekä valmistaa tietä Kristukselle valmistaen seurakuntaa Herran saapumiselle. Tämä sama sisältö on Kristuksen asettamassa seurakunnan paimenen virassa. Apostoli Paavali kirjoittaa omasta virastaan sekä seurakunnan paimenten virasta: Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. (2.Kor.5:18-21). Apostolit ja seurakunnan pastorit saivat Kristukselta käskyn saarnata lakia ja evankeliumia ja kastaa, ja näin tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Matt.28:18-20. Pastorit eivät siis edusta omaa persoonaansa, kuten ei Johanneskaan, vaan toimivat Kristuksen käskystä, hänen nimessään, jakaen hänen sanaansa. Näin Kristus itse toimii ja tulee sanansa kautta seurakunnan luo, hän itse päästää sinut nyt synneistään julistamalla nimessään ja veressään kaikki syntisi anteeksi. Hän itse on sinut kastanut syntien anteeksiantamuksen ja uskon kasteella, ”Pyhällä Hengellä ja tulella” (Matt.3:11), ja tulee yhä tänäänkin sinun luoksesi pyhittämään sinut. Hän saarnaa sanansa ja Pyhän Hengen kautta sinulle sovitusta Isän kanssa, antaen sinulle sen vanhurskauden, jonka hän on sinulle ja koko maailmalle hankkinut ottaessaan itse kannettavakseen meidän syntimme ja tullen itse synniksi Golgatalla.

  Tänään kuuluu täältä alttarilta yhä sinullekin ”huutava ääni”, joka kutsuu mielenmuutokseen: katuen tunnustamaan syntisi ja uskossa turvaamaan siihen täydelliseen synninpäästöön Jeesuksen veressä, jonka todella läsnä oleva Kristus sinulle tänäänkin sanassaan jakaa. Sinä saat tänäänkin uskoa omaksesi sanat, jotka sinulle julistetaan: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman, sinunkin syntisi” ja nähdä Kristuksen luonasi nyt, sinun puolestasi annettuna, kuolleena ja ylösnousseena, sinun luoksesi tulleena kaikkine lahjoineen.  Yhä tänäänkin sinä saat tulla itse Kristuksen kastamana, puhtaaksi pesemänä kaikesta synnistä, puhdistamana ja pyhittämänä hänen eteensä Herran kansan jäsenenä. Sinä saat uskossa olla osa sitä kansaa, joka on valmistettu Herralle, hänen tulemustaan varten. Kristukseen uskoen saat nähdä hänet nyt sanansa kautta luonasi – tulla hänen luokseen, hänen seuraajakseen. Seurakunta eli kirkko on Kristuksen morsian, ja sinä saat nähdä itsesi siitä osallisena – olet saanut päästä Kristuksen luokse, ja hän kaunistaa sinut verellään sanansa ja sakramenttiensa kautta kaikesta synnistä. Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. (Ef.5:25b-27)

  Kaikin olet kaunis, armaani, ei ole sinussa ainoatakaan virheä." (Laul.l.4:7) Näin kuuluu Kristuksen sana sinulle tänään, kun hän seurakuntaansa katsoo sovintoverensä puhdistamana morsiamena, valmiina Karitsan häihin. "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. (Ilm.19:6-7)

  Esa Yli-Vainio