Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Jeesuksen lähettiläät (25.10.2020)

  21. sunnuntai helluntaista

  Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta on lahja. Hän lupasi syntien anteeksiantamuksen kaikkein syntisimmillekin. Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan tästä armosta ja palvelemaan ihmisiä hänen nimessään. Kristitty on Vapahtajan lähettiläs, ”Kristus lähimmäiselleen”. (Kirkkokäsikirja)

  Luuk.10:1-12: Sen jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentä ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille: ”Eloa on paljon, mutta työntekojöitä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä eloonsa. Menkää; katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, ei laukkua, ei kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Ja mihin taloon tahansa te tulette, niin sanokaa ensiksi: Rauha olkoon tälle talolle! Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällään; mutta jos ei ole, niin se palaa teille. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjottavaa, sillä työmies ansaitsee palkkansa. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin tahansa te tulette, ja teidät otetaan vastaan, niin syökää, mitä teille tarjotaan ja parantakaa siellä olevat sairaat ja sanokaa heille: Jumalan valtakunta on teitä lähestynyt. Mutta kun tulette johonkin kaupunkiin, jossa eivät ota teitä vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa: Tomunkin, joka kaupungistanne on tarttunut jalkoihimme, me pudistamme teille takaisin; kuitenkin tietäkää, että Jumalan valtakunta on teitä lähestynyt. Minä sanon teille: Sodomalle tulee olemaan helpompaa sinä päivänä kuin sille kaupungille.

  Itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne. (2.Tess.3:16). Jeesus on lähettänyt opetuslapsensa työhönsä, ja heidän seuraajansa ja oppilaansa perivät tämän tehtävän. Nykypäivän pastorit ovat erityisellä tavalla tämän työn jatkajia tänään, vaikkakin jokaista kutsutaan puhumaan evankeliumia Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta lähimmäiselleen. Jeesus lähettää tässä tekstissämme suuren määrän opetuslapsiaan kaksittain. Heidän tehtävänsä oli mennä niihin kaupunkeihin, joihin Jeesus itse on saapumassa, ja julistaa: ”Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle”. He kantavat mukanansa rauhan siunausta, ja heidän sanojensa kautta Herra parantaa sairaita. Tämä työ ei ole heidän omaansa, vaan Herran työtä, sillä se sato, jota he menevät kylvämään ja niittämään on Herran sato, Herran pellolla. Sitä työtä ei tehdä väkivoimalla tai manipuloiden, ei politikoimalla ja ovelilla strategioilla, vaan Jumalan sanalla. Näin toimivat Jeesuksen lähettiläät.

   

  Mikä näissä Jeesuksen ohjeissa on yllättävää, hämmentävääkin? Niissä ei mainittu itse Jeesusta Kristusta. Sanansaattajat eivät aloittaneet julistamalla ”Jeesus on Kristus, uskokaa häneen, niin pelastutte.” Sen sijaan heidän käskettiin julistaa ”Jumalan valtakunta on tullut lähelle” ja julistaa vastaanottajilleen rauha. Heidän tuli parantaa sairaat ja näin osoittaa, että toimivat Jeesuksen vallalla. Oikeastaan kaikki tässä Jeesuksen lähettiläiden tehtävässä julistaa Jeesusta Kristukseksi, Jumalan Pojaksi; He julistavat sen rauhan, jota he itse tai maailma ei voi antaa, mutta joka on Jeesuksessa Kristuksessa – rauhan, jonka Jeesus antaa, hänen rauhansa. Jeesus sanoo: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” (Joh.14:27). Tämä rauha on koko Kristuksen lahjojen ja kristillisen uskon ydin. Meillä on uskon kautta rauha Jumalan kanssa Kristuksen veressä. Kol.1:20. Siellä, missä on Kristuksen sana, siellä on Kristuksen rauha – siellä hän on itse rauhaa jakamassa. Kristuksen veri ja evankeliumin sana tuo rauhan, puhdistaen sydämemme ja omantuntomme kaikesta synnistä ja lain syytöksestä. Siksi evankeliumin julistajan ja Kristuksen lähettilään virka on rauhan ja siunauksen tuojan virka. Paavali kirjoittaa: ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. (Ef.6:15) – rauhan evankeliumin julistus on kenkinä niille, jotka eivät saaneet ottaa omia kenkiään matkalle.

  Kristuksen lähettiläät myös julistavat pääviestinään: ”Taivaan valtakunta on tullut lähelle”. Se on: Jumalan kuningaskunta, hänen ”valtionsa” on tullut teidän luoksenne. Missä ikinä Kristuksen sana julistetaan, siellä on Jumalan valtakunta; sillä missä ikinä Kristus on, siellä on Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta on sidottu Jeesukseen Kristukseen ja hänen sanaansa. Sanansa kautta Kristus välittää läsnäolonsa, armonsa, syntien anteeksiantamuksen ja voimansa. Tässä valtakunnassa syntiset pelastuvat, saastaiset puhdistuvat ja sairaat paranevat. Kristus oli tulossa noiden sanansaattajien perässä – ja oli jo sanansa kautta läsnä. Jumalan pelastus toteutuu hänen valtakunnassaan, jossa vaikuttaa Kristus ja hänen verensä. Kun me rukoilemme ”Tulkoon sinun valtakuntasi”, me pyydämme, että Jumalan nimi ja sana tulisi meidän tykömme, ja itse Kristus niiden kautta olisi luonamme ja tarjoaisi meille armonsa, siunauksensa, syntien anteeksiantamuksen ja puhdistuksen veressään. Pyydämme, että olisimme siitä osalliset, kun se tulee, eli toisin sanoen ottaisimme Kristuksen sanan ja veren vastaan uskolla – ja tässä uskossa pysyisimme elämämme loppuun asti, Herran ilo sydämessä ja Herran rauha omassatunnossa. Paavali kirjoittaa: Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. (Room.14:17)

  Katso, kuinka tämä toteutuu tänään, meidänkin jumalanpalveluksessamme. Sen tarkoitus on alusta loppuun asti välittää Kristuksen sanan kautta Jumalan rauha ja siunaus, hänen armonsa ja Kristuksen läsnäolo sekä hänen pyhä, pelastava verensä, jonka hän itse sanansa kautta läsnä seurakunnan keskellä jakaa. Kristuksen lähettiläs, seurakunnan pastori, hänen sanansa julistaja on se väline, jonka kautta Kristus julistuttaa sanansa ja toteuttaa armonsa ja verensä jakamisen kansalleen. Tämä on pastoreiden tehtävä, välittää Kristuksen veri ja sen aikaansaama sovitus ja rauha: Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. (2.Kor.5:19-20). Tästähän jumalanpalvelus alkaa: Se alkaa Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, sillä Jumala toimii nimensä ja sanansa kautta ja on siellä, missä hänen nimensä on. Hänen nimensä siunaa ja varjelee meitä – palauttaen meidät jo kasteeseemme. Näin meillä on pääsy Jumalan eteen. Sitten saamme kuulla siunauksen ”Herra olkoon teidän kanssanne”. Näin luonamme on Kristus, näin on taivas maan päällä, näin taivasten valtakunta on lähellämme, keskellämme. Näin Kristus itse julistaa kansalleen, että hän on heidän kanssaan nyt, todellisella tavalla ja jakaa rauhaansa ja verensä armoa, päästää meidät synneistämme nimellään ja sanallaan ja tuo rauhan sydämeemme. Se on myös rauhan siunaus. Myöhemmin jumalanpalveluksessa meidät siunataan ”Herran rauha olkoon teidän kanssanne”.

  Kristus on läsnä sanansa ja sakramenttinsa kautta, julistaa sanansa lähettiläänsä kautta ja seurakunnan yhteisen laulun kautta. Kristuksen todellisesta läsnäolosta, taivaasta ja Jumalan rauhasta maan päällä puhuu enkelten laulu, johon yhdymme ”Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha ihmisille, joihin hänellä on mielisuosio” (Luuk.2:14). Se kuului ensi kerran, kun Jumalan Sana oli tullut Kristuksessa maan päälle; se kuuluu nyt, kun Jumalan sanan kautta Kristus yhä tulee maan päälle, meidän luoksemme jumalanpalveluksessa. Saarnan ja ehtoollisen tarkoitus on saada Kristuksen verestä rauha omaantuntoon ja puhdistus kaikista synneistä Kristuksen veressä – ja koko jumalanpalvelus loppuu Herran siunaukseen, jossa Jumala siunaa meitä ”Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.” Ja aivan lopuksi meidät lähetetään Jumalan rauha sydämessämme palvelemaan Herraa – siirtäen jumalanpalveluksen arkeen. Viemme Jumalan rauhan ja hänen sanansa mukanamme, hänen temppeleinään lähimmäistemme elämään, töihimme ja toimiimme.

  1.Tess.5:23: Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

   

  Esa Yli-Vainio