Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Usko ja epäusko (18.10.2020)

  20.sunnuntai helluntaista

  Usko näkee Jeesuksessa Jumalan Pojan, jolla on valta tehdä Jumalan tekoja. Jeesuksen eläessä monet epäilivät häntä tai loukkaantuivat häneen, torjuivat hänen jumaluutensa ja pitivät häntä kansanvillitsijänä. Usko ja epäusko taistelevat myös jokaisen kristityn sydämessä. Siksi Jeesuksen seuraaja joutuu arvioimaan oman uskonsa perusteita. (Kirkkokäsikirja)

  Joh.9:24-38: Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: "Anna kunnia Jumalalle; me tiedämme, että se mies on syntinen". Hän vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen". Niin he sanoivat hänelle: "Mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi?" Hän vastasi heille: "Johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa?" Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: "Sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä." Mies vastasi ja sanoi heille: "Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni. Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä." He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tahdot opettaa meitä!" Ja he ajoivat hänet ulos. Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?" Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu". Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.

  Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. (2.Piet.1:2). Jeesus oli antanut näön syntymästään asti sokealle miehelle, ja tämä oli saanut fariseukset varpailleen. Tämä mies oli rehellinen: hän tunnusti, että oli todella tapahtunut ihme, ja tiesi, ettei kukaan muu voinut saada aikaan tällaista ihmettä kuin Jumala itse. ”Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä.” Fariseukset tunnustautuivat Mooseksen opetuslapsiksi, sillä he tiesivät Mooseksen vastaanottaneet Jumalan sanan. Kristusta he eivät tunnustaneet Jumalan lähettämäksi. "Sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä." Heitä vihastutti, että mies, joka oli ”kokonaan synneissä syntynyt”, ja siksi heidän mukaansa luultavasti sokea Jumalan rangaistuksesta, halusi nyt opettaa heitä, kirjanoppineita. Jeesus kohtaa tämän miehen uudestaan, kun nuo vihaiset ”Mooseksen opetuslapset” ovat ajaneet hänet ulos, ja kysyy "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?". Kun mies kysyy (ehkä jo arvaten vastauksen), kuka Jumalan Poika on, Jeesus vastaa avoimesti: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu". Nämä Jeesuksen sanat saavat aikaan miehen uskon, uskontunnustuksen ja rukouksen.

   

  KOKONAAN SYNNEISSÄ SYNTYNYT

  Me olemme sekä tuo sokeana syntynyt mies että fariseukset. Jokaisessa meissä asuu vanha lihamme, joka haluaa olla ”Mooseksen opetuslapsi”, lain alainen. Se on kuitenkin lain rikkoja ja synnintekijä. Meihin osuu Jumalan lain sana, jonka fariseukset tietämättään julistivat: ”Sinä olet kokonaan synnissä syntynyt…” Synnin tähden maailmassa ja omassa elämässämme on pahaa, sillä aiheutamme itsemme kärsimyksiä, se tuo elämäämme murhetta ja tuskaa, kaiken pahan. Mutta älä päästä omassa sydämessäsi sisäistä fariseustasi, lihaasi, vanhaa Aadamiasi ottamaan hengellisen opettajan paikkaa. Älä anna sen päättää pelastuksestasi. Sielunvihollinen käyttää lakia ottaen meidät kiinni synneistämme ja syöstäkseen meidät epätoivoon. Se pyrkii myös saamaan meidät ajattelemaan, että pahuus elämässämme, esimerkiksi sairaus – sokeus, kuume, vuoteen omaksi joutuminen tms. – johtuisi siitä, että Jumala rankaisee meitä synneistämme. Tämä on suuri valhe. Jumala ei toimi syntistensä kanssa näin. Jeesus opettaa luvun alussa: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus." (Joh.9:3-5)

  KRISTUKSEN VALOSSA NÄET

  Kristus tuli maailmaan kaikkia syntisiä pelastamaan. Hän vei koko maailman, sinunkin syntisi ristille ja sovitti ne täydellisesti pyhällä kalliilla verellään. Hän on hankkinut täydellisen armon ja anteeksiantamuksen jokaiselle valmiiksi, uskolla omistettavaksi. Maailman valkeutena Jeesus tuli antamaan tälle miehelle valon pimeyteen, näön sokeuteen. Hän avasi konkreettisen välineen, sylkitahnan kautta hänen silmänsä ja toi sanallaan uskon valon hänen sydämeensä. Meidätkin, jotka olemme syntymästämme asti syntiset ja epäuskon sokeuttamat, umpisilmäiset, olemme saaneet hänen sanansa voimasta, sekä konkreettisen sanan välineen, kasteen kautta tulla näkeviksi tuosta sokeudesta. Kasteessamme meidät siirrettiin kuoleman pimeydestä Kristuksen valoon, saimme syntimme anteeksi hänen veressään ja näin syntyi usko sydämeemme. Sama sana, joka alussa sanoi ”Tulkoon valo” on avannut meidän sydämemme ja luonut sinne uskon valon. 2.Kor.4:6: Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Paavalilla on tätä ennen sana sanottavanaan myös fariseuksille, sekä Jeesuksen ajan fariseuksille, että meissä yhä asuvalle fariseukselle. He olivat lain alaisia, mutta evankeliumi oli heiltä pimeässä. He olivat todelliset sokeat. Kristuksen kautta me käytämme sekä lakia että evankeliumia oikein. 2.Kor.4:3-5: Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Siksi minäkin saarnaan, jotta Kristuksen kasvoista loistaisi sinun sydämeesi hänen valonsa, syntien anteeksiantamuksen valo, hänen verensä ja iankaikkinen elämä, jonka hän antaa. Ps.36:10: Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme valkeuden.

  HÄN ON SE, JOKA SINUN KANSSASI PUHUU

  Näin on Kristuksen evankeliumi tuonut sinut hänen valoonsa. Evankeliumin vaikutuksesta me yhä seurakuntana hänen valossaan ja hänen verensä yhteydessä vaellamme. ”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” 1.Joh.1:7. Tähän yhteyteen on sinut otettu kasteessa, ja se päivittäin sinussa vaikuttaa. Tämä yhteys Kristuksen uskoa ja elämää tuovaan valoon ja hänen puhdistavaan vereensä meillä on jumalanpalveluksessa, jossa saamme vastaanottaa hänen sanansa. Jumalanpalveluksessa sinun luonasi on todella kuollut ja ylösnoussut Jeesus Kristus, Jumalan Poika, joka julistaa sinulle: ”Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu". Me näemme ja kuulemme Kristuksen siellä, missä hän jakaa sanaansa ja sakramenttejaan. Jumalan sanassa Kristus tulee luoksesi ja jakaa sinulle verensä kaikki lahjat: armon, anteeksiantamuksen, uskon ja iankaikkisen elämän. Näin hän yhä uudestaan avaa sinun silmäsi häntä katsomaan, korvasi häntä kuulemaan, ja sydämesi hänen sanansa uskomaan. Ehtoollisella todella saamme katsoa, ottaa vastaan ja syödä konkreettisella tavalla Herramme ruumiin ja veren, jossa on syntiemme anteeksiantamus sekä puhdistus kaikesta synneistä. Tämän Kristuksen sanan sai mies kuulla, kun ”Mooseksen palvelijat” olivat heittäneet hänet ulos – ja siitä aukesi hänelle avoin taivas. Samalla tavalla saat kuulla sinulta taivaan sulkevan lain sanan ”Mooseksen sanan” jälkeen Kristuksen sanan, evankeliumin, joka avaa sinulle taivaan oven ja tuo Jumalan valtakunnan luoksesi – sillä Kristus on ottanut pois rangaistuksesi ja verellään sovittanut syntisi hän tulee luoksesi sanansa kautta ja tuo valtakuntansa sinulle.  Siksi saamme mekin yhdessä tämän miehen kanssa Herramme edessä tunnustaa uskomme, kumartua häntä rukoilemaan ja kiittämään.

  Esa Yli-Vainio