Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Itsensä tutkiminen (23.8.2020)

  12.sunnuntai helluntaista

  Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja elämäntapaamme. Oikea itsensä tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vastaan armo yksin Jumalan lahjana. Itseriittoisuus vääristää ihmisen todellisuudentajun. Hän kuvittelee pystyvänsä täyttämään Jumalan tahdon omin neuvoin. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.21:28-32: ”Mutta miltä teistä näyttää? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: Poikani, mene sinä tekemään työtä viinitarhaani. Hän vastasi ja sanoi: En tahdo; mutta jälestäpäin hän katui ja meni. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: Minä menen, Herra; mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki Isänsä tahdon?” He sanoivat: ”Ensimmäinen”. Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: Publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän luoksenne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette sittenkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet.”

  Kristus kysyy tässä papeilta: ”Kumpi näistä kahdesta teki Isänsä tahdon?” Lopulta se poika, joka ensin oli kieltäytynyt, mutta sitten katunut ja totellut Isäänsä, oli Isän tahdon tehnyt. Jeesus osoittaa, että ylipapit eivät näin tee, eivätkä toteuta Taivaallisen Isän tahtoa, vaan syntiset. Mikä on Jumalan tahto? Martti Luther kirjoittaa Vähä-Katekismuksessa, Isä Meidän -rukouksen kolmannen rukouksen kohdalla: ”Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” Mitä se on? Jumalan hyvä armollinen tahto tapahtuu kyllä ilman meidän rukoustamme; mutta me anomme tässä rukouksessa, että se tapahtuisi meidänkin tykönämme. Kuinka tämä tapahtuu? Kun Jumala tekee tyhjäksi ja estää kaikki pahat neuvot ja hankkeet, kuten perkeleen, maailman ja oman lihamme tahdon, jotka eivät meidän salli pyhittää Jumalan nimeä eivätkä hänen valtakuntansa tulla meidän tykömme. Hän myös vahvistaa ja varjelee meitä pysymään lujina hänen sanassaan ja uskossa aina elämämme loppuun asti. Tämä on hänen armollinen, hyvä tahtonsa. Isän tahto on, että me syntimme tuntien kadumme niitä ja käännymme hänen puoleensa, hänen armoonsa Jeesuksessa Kristuksessa turvaten.

   

  Näin Jeesus vastasi siis ylipapeille (jotka olivat pääosin saddukeuksia) opettaen siitä, miten meidän tulee tutkia itseämme. Kun me yleensä tutkimme itseämme niin, että kysymme, mitä olemme tehneet – olemmeko kelvollisia Jumalan edessä vaelluksemme perusteella – niin Kristus opettaa toisin. Itsensä tutkiminen on syntien tunnustamista, katumista ja Jumalan armon sekä syntien anteeksiantamuksen uskomista. Tämän meille selvästi kertoo Jeesuksen sana: ”Totisesti minä sanon teille: Publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän luoksenne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette sittenkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet.”. Publikaanit ja portot tietävät olevansa syntisiä, ja siksi turvaavat uskossa syntien anteeksiantamukseen ja rukoilevat Jumalalta armoa. He ovat itsessään kelvottomat, mutta Kristuksessa kelvolliset taivaaseen, kun uskovat häneen. Samalla tavalla meitä tänään kehottaa apostoli Paavali: ”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei niin ole, te olette kevottomat.” (2.Kor.13:5) Meidän tulee kyllä koetellä itseämme, olemmeko uskossa, mutta miten sen teemme? Emme niin, että tarkastelisimme tunteitamme, niiden määrää ja syvyyttä ja laatua, emme uskomme voimaa ja kestävyyttä. Siten me päädymme ainoastaan epätoivon, tekojen ja lain tielle – uuvumme ja lankeamme pois armosta ja Kristuksesta. Olette erotetut Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; olette langenneet pois armosta. Gal.5:4. Jumala kehottaa sanassaan meitä tutkimaan itseämme päinvastoin sen takia, jotta me uskoisimme hänen sanansa ja niin pysyisimme hänen armossaan, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta nämä ovat kirjoitetut, jotta te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Joh.20:31.

  Kun tutkit itseäsi, huomaat ettet ole toteuttanut Jumalan tahtoa noudattamalla hänen pyhää lakiaan. Tässä kohtaa laki tukkii jokaisen suun. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. Room.3:19-20. Mutta kun laki on sattunut sydämeesi, on jo kiire Kristuksen luo, kiire kuulemaan evankeliumin sanaa, uskon sanaa, joka julistaa Jumalan armoa ja sitä, että Jeesus Kristus on sovittanut sinun syntisi ja kuuliattomuutesi kuolemallaan ja verellään. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Room.3:21-26. Jeesus Kristus on tullut maailmaan, jotta meillä olisi pääsy Isän luo, Jumalan lapsiksi. Hän on tullut täyttämään Isän tahdon ja pelastamaan meidät, täyttämään lain edestämme, sovittamaan Jumalan kanssamme verellään ja kantamaan syntimme ruumiissaan Golgatan ristille. Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala'." Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Hepr.10:5-10. Kristuksen uhri on tullut meidän tilallemme, ja siksi meidän itsetutkistelumme kohde on ”Kristus minun edestäni”.

  Tutki itseäsi – mutta kun näet, ettet ole täyttänyt Jumalan lakia, katso Kristukseen, joka on sen tullut täyttämään ja antanut sinun puolestasi uhrina ruumiinsa ja verensä, jolla hän on sinut pyhittänyt Isän edessä kelpaavaksi. Kuule, kuinka, Jumalan sana pyhittää sinut tässä verievankeliumin totuudessa tänäänkin. Joh.17:17. Näe, kuinka tällä uhrilla sinut pyhittää tänäänkin pyhä kaste. 1.Kor.6:11(b): …mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä. Ja kun astut Herran aterialle itseäsi tutkien, turvaa siinäkin uskossa siihen Kristuksen ruumiiseen ja vereen, jotka ovat uhratut sinun puolestasi, sinun syntiesi anteeksiantamiseksi. Näin Kristuksen veri puhdistaa ja pyhittää sinut siinä sinut tämä veri pyhittää. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1.Joh.1:7-9. Näin tehdessäsi, syntisi tunnustaen mutta Jumalan armoon Kristuksen uhrissa uskoen, hänen kuuliaisuuteensa turvaten, olet oikea itsensä tutkija ja näin toteutuu kohdallasi Jumalan tahto, josta Johannes kirjoittaa: ”Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.” 1.Joh.3:23.

   

  Esa Yli-Vainio