Seurakuntaliiton tasolla lapsi- ja nuorisotyön pääpaino on laadukkaassa leirityössä. Se on ollut merkittävä työmuotomme jo seurakuntiemme alkuvaiheesta. Suuri osa lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä sekä aikuisopetusta tapahtuu leireillä. Isoistoiminta ja leireillä tehty vapaaehtoistyö kasvattaa myös uusia vastuunkantajia. Kristillinen leirityö, joka on kaikille avointa henkilökohtaisista taloudellisista mahdollisuuksista riippumatta, on ollut välttämätöntä ja jopa poikkeuksellista. Nykyaika on vain korostanut sen välttämättömyyttä kristillisen opetus- ja kasvatustarpeen lisääntymisen myötä sekä kilpailevan “nykyelämäntavan” asettamien haasteiden vuoksi. Leiritoiminnan lisäksi Seurakuntaliitto ja sen työntekijät tukevat seurakuntia niiden järjestämässä lapsi- ja nuorisotyössä.

  • Facebook

Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset ovat edellyttäneet leirikeskuksemme uusimista, mikä on kasvattanut leirityömme kustannuksia. Vaikka leireillemme on mietitty suositusleirimaksut, haluamme yhä pitää kiinni periaatteestamme, että leireille voi osallistua taloustilanteestaan riippumatta. Tähän tarvitsemme taloudellisen tukesi. Leirikeskuksemme on nyt uusi ja ajanmukainen. Kukkian Keidas Oy vastaa sen hoidosta

Sulje
Share This