koostekuva eri toimintamuodoista

  Kiitos lahjastasi, jolla mahdollistat työmme!
  Toimimme täysin lahjoitusten varassa.
  Maksa helposti MobilePay 23891 maksuna tai
  Pankin tilisiirtona BIC: OKOYFIHH 
  Saaja: Suomen ev.lut. seurakuntaliitto

  Keräystili IBAN: FI72 5730 0821 0591 40
  Käytä seurakuntakohtaisia viitteitä tilisiirroissa:
  - Helsinki: 1009,  - Karstula: 1012,
  - Marttila: 1038,  - Tampere: 1041, 
  - Veteli: 1054
  Keräysluvan numero: RA/2020/1093. Keräysvarojen käyttö: Suomen evankelisluterilaisen seurakuntaliiton, yhdyskuntajärjestyksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, työntekijöiden palkka-, opetus- ja julistustyökuluihin.

  Seurakuntaliiton työ on ollut ennen ja nykyisin täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Seurakuntaliiton sananjulistus- ja opetustyön mahdollistamisen seuraaville sukupolville voi varmistaa myös testamenttilahjoituksella.

  Testamenttilahjoituksella voit varmistaa, että lahjasi menee sinulle tärkeään tarkoitukseen. Lahjoittamalla testamenttisi, jossa Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto on kokonaan tai osaksi edun saajana, voit olla mahdollistamassa Kristuksen evankeliumin menemisen eteenpäin työmme kautta. 

  Yleishyödyllisenä yhteisönä Seurakuntaliitto on vapaa perintöverosta. Testamentin laatiminen voi olla helppoa ja selkeätä tai tapauskohtaisesti asiantuntijan opastusta tarvitsevaa, jonka järjestämiseksi voit ottaa yhteyttä Seurakuntaliiton pastoreihin.

   

  Seurakuntaliitolle on myönnetty 16.08.2020 rahankeräyslupa numero RA/2020/1093 rahankeräystilille IBAN: FI72 5730 0821 0591 40  BIC: OKOYFIHH.

  Seurakuntaliiton ja sen jäsenseurakuntien toiminta perustuu täysin vapaaehtoiseen kannatukseen. Toiminnan mahdollistaa seurakuntien taustayhteisöjen vapaaehtoinen taloustuki. Kolehdein, vapaaehtoismaksuin ja testamenttilahjoituksin saatu taloustuki kanavoituu Seurakuntaliiton kautta sananjulistajien palkkauskuluihin. Sananjulistajien työn kohdealueita ovat: Sanajulistus- ja opetustoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, kurssi- ja leiritoiminta. 
  Lähetystyön keräyksen tulot menevät vähentämättömänä valittuun lähetyskohteeseen, joka on 2021 Sley:n Sudan lähetys.

  Seurakuntaliiton toimintaa ja työtä yleisesti tai tietyn seurakunnan kautta voi tukea käyttämällä seuraavia rahankeräysluvan mukaisia tili- ja viitetietoja. Tuki kohdistuu oikein viitenumerolla. Saaja: Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto Tili: FI72 5730 0821 0591 40, OKOYFIHH

  Seurakunta ja sen viitenumero 
  - Karstula 1012, - Helsinki 1009, 
  - Marttila 1038,  - Tampere 1041,  
  - Veteli 1054

  Myös seuraavilla tilisiirron viitteillä ja MobilePay numeroilla voi maksaa suoraan Seurakuntaliiton rahankeräyksen kohteisiin: 
  Rahankeräystilille FI72 5730 0821 0591 40
  - Sananjulistus 2888 tai MobilePay numero: 23891
  - Lapsi-, leiri- ja nuorisotyö 2668 tai MobilePay  numero: 48760
  - Lähetystyö 2286 tai MobilePay numero: 89883

  kuva Sudankyltti opas 

  Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
  Lahjoitukset lähetystyöhön rahankeräystilille:
  Saaja: Suomen ev.lut. seurakuntaliitto
  IBAN: FI72 5730 0821 0591 40
  BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
  MobilePay 89883
  Keräysluvan numero: RA/2020/1093 
  Kerätyt varat siirretään lähetystyöhön vähentämättä toimintakuluja.