1.sunnuntai loppiaisesta

Sunnuntain aiheena on Jeesuksen kaste, loppiaisen vanhakirkollinen aihe. Jeesuksen kasteesta näkökulma laajenee kristilliseen kasteeseen yleensä. Kaikki Uuden Testamentin tekstit keskittyvät tänä sunnuntaina kasteeseen ja sen merkitykseen kristityn elämässä. Jeesuksen kaste hänen kärsimystiensä alkuna on meidän kasteemme perusta. Kasteessa meidät on liitetty Kristukseen ja hänen kirkkoonsa. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.3:15-18,21-22: Mutta kun kansa odotti, ja kaikki ajattelivat sydämissään, olisiko hän ehkä Kristus, niin Johannes vastasi kaikille sanoen: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta hän tulee, joka on minua väkevämpi, ja hänen kengänpaulaansakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa vehnät aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa.” Paljon muutakin hän vielä neuvoi ja julisti kansalle evankeliumia… Kun kaikkea kansaa kastettiin ja Jeesuskin oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni, ja taivaasta tuli ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mielistynyt”.

”Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta… jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan” (Ef.1:2,7).

Luukkaan luvun alusta asti sekä kansa että kirjanoppineet ovat kyselleet Johannekselta, onko hän Kristus. Johannes on viitannut Jesajan kirjaa (Jes.40:3-5) lainaten, että hän on vain ”huutavan ääni erämaassa”, joka on johdattamassa Kristuksen luo. ”Minä kastan teidät vedellä, mutta hän tulee, joka on minua väkevämpi, ja hänen kengänpaulaansakaan minä en ole kelvollinen päästämään.” Nyt Johannes jatkaa, kertoen Kristuksen tehtävästä. Luukas sanoo, että näin Johannes ”julisti kansalle evankeliumia”. Kyllä Johannes lakiakin julisti, tulisestikin. Mutta sanoma siitä, kuka Kristus on ja mitä hän tekee, on evankeliumia; ilosanomaa, voitonjulistusta. Kun laki kertoo jokaiselle, että sinä olet syntinen, kadotustuomion, kuoleman ja Jumalan vihan ansainnut; niin evankeliumi kertoo siitä, mitä Kristus on tehnyt ja hankkinut armosta jokaiselle syntiselle: vapautuksen ja puhdistuksen synnistä, pyhityksen ja Jumalan lapseuden. Laki tukkii jokaisen suun, ettei meillä ole mitään puolustusta Jumalan edessä. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto (Room.3:19-20).  Mutta evankeliumi on Kristuksen itsensä puolustus meidän puolestamme, hänen sanansa, joka sanoo: ”minä olen kärsinyt kaiken sinun puolestasi, vereni on vuotanut sinun tähtesi, Jumalan laki ei voi sinua tuomita.” Meidät tulee lain kautta saattaa syntisten paikalle, sillä vain näin meille kuuluu myös evankeliumissa vapautuksen sana.  Syntiset ”saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.” (Room.3:24-25).

Johannes Kastajan julistama evankeliumi

Johannes julistaa evankeliumia Kristuksen työstä näin: ”Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa vehnät aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa.” HÄN KASTAA! Jeesus on se, joka kastaa meidät. Eikä hän kasta vain vedellä, vaan ennen kaikkea Pyhällä Hengellä ja tulella. Ihana evankeliumi meillä on siinä, että me saamme olla Kristuksen kastettavina, ja hän vuodattaa meille Pyhän Hengen sydämeemme, puhdistaen kaikesta synnistä ja tehden meidät Jumalan pyhiksi asuinpaikoiksi, ”pyhäköiksi”. Jeesus on meidän kastajamme, meidän kasteemme tekijä. Me olemme hänen kauttaan kastetut häneen. Olemme kastetut hänen nimessään, ja näin hän on ottanut meidät opetuslapsikseen. Jeesus sanoo: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” (Matt.28:19-20)

Kristuksen kasteen ja meidän kasteemme yhteys

Johannes Kastaja sai kastaa Jeesuksen ja olla voitelemassa häntä työhönsä, meidän syntiemme kantajana ja kuolemaan meidän puolestamme. Hän, puhdas ja tahraton karitsa astui Jordaniin kastettavaksi, jotta hänen ylleen tulisi kaikkien ihmisten sinne jättämät synti ja saasta. Johannes kastoi Jeesuksen, jotta Isän vanhurskas tahto tulisi täytetyksi. Hän kastoi Kristuksen meidän kuolemaamme, siis kuolemaan meidän kuolemamme, kärsimään meidän kadotustuomiomme ja lain kirouksen meidän puolestamme. Jeesus sanoikin: ”Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!” (Luuk.12:50). Kristuksen todellinen tulikaste oli ristinkuolema koko maailman syntien sovitukseksi, kärsimys sinunkin puolestasi. Siihen hänet kastettiin, jotta sinut voitaisiin kastaa hänen kuolemaansa ja siihen syntien anteeksiantamukseen, jonka hänen kuolemansa ja verensä on hankkinut. Kun meidät on kastettu Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan ja hänen ylösnousemukseensa, hänen vereensä, pyhyyteensä ja HÄNEEN: Kaikkeen, mikä on hänen omaansa. Room.6:3-5: Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa

Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä

Jeesus kastaa meidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Pyhä Henki toimii Jumalan sanassa ja sen kautta, uudesti synnyttäen ja pyhäksi tehden. Jeesuksen sanat saavat Pyhän Hengen tulemaan meidän yllemme meidän kasteessamme aivan samalla tavalla kuin Pyhä Henki laskeutui hänen kasteessaan hänen yllensä. Kun Pietari puhui Korneliukselle Jeesuksen sanaa, julistaen evankeliumia hänen nimessään, tuli sen kautta kuulijoille Pyhä Henki (Apt.10:34-44; 11:15-16). Samalla tavalla Henki toimii meidän kasteessamme, sillä siinä Jumalan sana ja hänen nimensä tuo meille Pyhän Hengen ja pyhityksen, Kristuksen veren armon ja vanhurskautuksen, sekä Isän Jumalan rakkauden ja läsnäolon omaksemme. Näin Kristus jakaa kasteessa sinulle verensä ja vuodattaa sinulle Pyhän Henkensä; vanhurskauttaen, uudestisynnyttäen ja pyhittäen sinut ja antaen omaksesi iankaikkisen elämän perillisyyden. Tiit.3:5-7: Hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.

Jeesus kastaa tulella

Samalla tavalla kuin apostolien ylle laskeutuivat tuliset kielet, kun heille vuodatettiin Pyhä Henki, samalla tavalla Jumalan sana ja nimi saa kasteessa aikaan Pyhän Hengen vuodattamisen meidän sydämiimme (Apt.2:1-4). Tulen liekki oli temppelissä Jumalan läsnäolon merkki (esim. 2.Aik.7:1), ja samalla tavalla tulella kastaminen tarkoittaa, että meidätkin on kasteessamme tehty Jumalan temppeliksi, hänen pyhäkökseen. 1.Kor.6:19-20: Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Koko Kolmiyhteinen Jumala asuu sinun sydämessäsi, ja sinä saat viedä mukanasi hänen siunauksensa maailmaan lähimmäisillesi!

Kuten kulta puhdistetaan tulessa, puhdistetaan ja pyhitetään meidätkin saadessamme kasteessa Pyhän Hengen liekin.  Sen saa aikaan Jumalan sana (Joh.17:17), jonka kautta Pyhä Henki toimii, sekä Kristuksen veri, jossa meillä on omanamme puhdistus kaikista synneistä ja hänen pyhyytensä (1.Joh.1:7). Kristus itse on meidät pyhittänyt ja puhdistanut vedellä pesten, sanan kautta (Ef.5:26). Näin meillä on kasteessa annettu henkilökohtaisesti osallisuus uskon kautta siitä syntien anteeksiantamisesta ja puhdistuksesta, eli vanhurskautuksesta ja pyhityksestä, joka on Kristuksen veressä valmistettu koko maailmalle. Kasteessa tapahtuu se, mistä Ilmestyskirjan luku 7 puhuu: Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: ”Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?” Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen”. Ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. (Ilm.7:13-14)

Jeesus puhdistaa kasteessa sinun omantuntosi

Ennen kaikkea evankeliumin sanan kautta toimiva Pyhä Henki tuo meille Kristuksen veressä siis puhdistuksen kaikesta synnistä. Mutta tämä ei ole synnin poistamista meidän olemuksestamme, vaan sydämen puhdistamista, omantunnon puhdistamista. Se puhdistus on Kristuksen verellä vihmomista, hänen hankkimansa syntien sovituksen heittämistä meidän päällemme ja meidän omatuntomme pesemistä hänen verellään. Näin sinun sydämestäsi pyyhitään pois paha omatunto ja lain syytös synneistäsi, sille osoitetaan Jumalan armo ja lahjana saatu puhtaus Kristuksen veressä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa. 1.Piet.3:21: Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Mikään sinun syntisi ei voi sinua enää tuomita eikä kauhistaa, kun sinun omatuntosi – sydämesi tuomion julistajan – suojana on täydellisen Jumalan Pojan pyhä, kallis veri, joka pesee kaiken synnin siitä, mihin se koskee. Yhä on sinussa syntinen luonto olemassa, mutta se ei sinuun koske, sillä omanasi on puhdistettu omatunto.

Kasteessa annettu puhdistus avaa pääsyn Jumalan eteen

Kun sydämesi ja omatuntosi on kasteessa Kristuksen verellä puhdistettu, saat rohkeasti Jumalan luo. Hebr.10:22: niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Näin Jumalan sana ja Kristuksen veri kasteessa avaa meille oven Jumalan kasvojen eteen jo täällä ajassa, jumalanpalveluksessa sekä kerran taivaassa. Jumalanpalveluksessa saat kuulla saman Taivaallisen Isän äänen, jonka hän sanoi Jeesukselle hänen kasteensa yhteydessä. ”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mielistynyt”. Tämän olet sinäkin saanut kuulla! Sinut on kasteessasi otettu Jumalan nimiin, hänen omakseen, hänen lapsekseen. Koska sinut on kasteessasi liitetty Kristukseen ja peitetty hänen vereensä, näkee Isä syntiesi tilalla van pyhän ja puhtaan Poikansa. Sinun yllesi on puettu Kristus, hänen armonsa ja verensä suoja. Siksi sinä olet hänen kauttaan Jumalan lapsi. Gal.3:26-27: Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Näin on kaste avannut sinulle oven päästä Jumalan pyhyyteen, seisomaan hänen armossaan, uskon kautta vapaana kaikesta synnistä, omanamme Jumalan rauha. ”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.” (Room.5:1-2). Koska synti meissä jatkuvasti riippuu kiinni, saamme alati palata Isän eteen vastaanottamaan omantuntomme puhdistusta. Näin Jumala Kristuksessa Pyhän Hengen kautta palauttaa meidät uudestaan ja uudestaan kasteemme hetkeen, puhdistaen sydämemme sanansa kautta Poikansa verellä. Ennen kaikkea kaste avaa oven ja johtaa sinut ehtoolliselle vastaanottamaan syntien puhdistusta ja anteeksiantamusta ja pyhitystä Kristuksen ruumiissa ja veressä, joka meille todellisesti jaetaan. Matt.26:28. sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi; Hepr.10:10: Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Esa Yli-Vainio

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttäjistä ei kerätä henkilökohtaista tai tunnistettavaa tietoa. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Lue Lisää

Jaa tämä

Jaa ystävillesi