3.sunnuntai loppiaisesta

Jeesuksen julkinen toiminta on alkanut. Opettamalla ihmisiä ja parantamalla sairaita Jeesus ilmaisee jumalallisen kirkkautensa. Hänen ihmetekonsa ja niiden ihmisten todistukset, jotka ovat saaneet tuntea hänen voimansa, herättävät kansallisuudesta riippumatta uskon häneen auttajana ja Vapahtajana. (Kirkkokäsikirja)

Mark.1:29-39: Ja tultuaan ulos synagoogasta he menivät heti Simonin ja Andreaan taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa, ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. Ja hän meni hänen luoksensa, tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti kuume jätti hänet ja hän palveli heitä. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat, ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat monenlaisia tauteja, ja pahoja henkiä hän ajoi ulos eikä sallinut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti sieltä ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili. Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkeensä; ja löydettyään hänet he sanoivat hänelle: ”Kaikki etsivät sinua”. Ja hän sanoi heille: ”Menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut.” Ja hän meni ja saarnasi heidän synagoogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos pahat henget.

”Armo ja rauha teille Jumalalta, Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!” (Ef.1:2) Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku kuvaa meille ilmeisesti Jeesuksen ensimmäisen julkisen työpäivän Jumalan voideltuna, Kristuksena. Jeesus saarnasi pyhäpäivinä juutalaisten synagogissa Jumalan sanaa (Luuk.4:15-16). Markus kertoo Jeesuksen saarnoista, että: ”Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: ’Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi’” (Mark.1:14-15); ”Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet.” (Mark.1:21-22). On huomattava asia, että Jeesus julistaa evankeliumia, jonka sisältönä on se, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, sekä usko evankeliumiin. Hän julistaa Jumalan valtakunnan tulleen lähelle hänen kauttaan, Jumalan sana on täyttynyt hänessä, hän tuo ihmisille evankeliumin lohdutuksen.

Jeesus välittää meidän ihmisten kaikista huolista ja murheista. Hän haluaa tarjota meille lohdun ja rauhan tämän maailman kaikkien huolien keskellä. Hän sanoo sinulle ja kaikille hätää kärsiville tässä maailmassa: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” (Joh.14:27) Hän haluaa antaa sanansa kautta meille uskon ja vahvistaa uskoamme siihen, että hän on luonamme ja meitä varjelee, siunaa ja kantaa silloinkin, kun meistä näyttäisi Jumalan hylänneen meidät oman onnemme nojaan. Jeesus ei ole koskaan liian kiireinen tai meidän ongelmamme liian pieniä, etteikö hän meitä kuulisi ja tarjoaisi armoaan ja apuaan. Tähän me Kristuksen omien joukkona, seurakuntana turvaamme rukoillen yhdessä ”Herra, armahda meitä.” Tulemme hänen luokseen jumalanpalveluksessa kaikkine huolinemme, sairauksinemme ja maailman pahuuden alaisina vastaanottamaan häneen armoaan ja rauhaansa ja siunaustaan hänen sanansa kautta. Siksi jumalanpalvelus alkaa Herran siunatessa meitä nimellään, läsnäolollaan ja syntien anteeksiantamuksellaan, sekä päättyy hänen siunatessaan meitä nimellään ja rauhallaan Herran siunauksessa.

Laki osoittaa meidän jokaisen sielumme ja sydämemme tilan Jumalan edessä; että me olemme todella kuolemanvakavan sairauden vaivaamat. Kyseessä on synnin sairaus. Se on syynä kaikkiin muihinkin sairauksiin ja jopa meidän kuolemaammekin, joka eräänä päivänä kohtaa jokaisen ruumista. Room.5:12: Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Syntiinlankeemus on myös syynä siihen, että syntyjään omassa luonnostamme meissä ei ole uskoa Jumalaan, ei rakkautta tai pelkoa häntä kohtaan. Jokainen kuuluu syntiinlankeemuksen tähden ilman Kristusta saatanan ja pahojen henkien valtakuntaan. Siksi meistä jokainen voi nähdä itsensä tuossa joukossa, josta Markus sanoo: ”Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat, ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat monenlaisia tauteja, ja pahoja henkiä hän ajoi ulos eikä sallinut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet.”

Tästä valtakunnasta Kristus on tullut meitä vapauttamaan verensä voimasta, sanallaan ja uskon kautta. Hän on lähettänyt Pyhän Henkensä kutsumaan evankeliumilla meidät omaan valtakuntaansa, jossa meidät puhdistetaan kaikesta synnistä ja omanamme on iankaikkinen elämä. Evankeliumi ilmoittaa jokaiselle syntiä sairastavalle, että Jeesus on tullut juuri sinua varten. Paavali kirjoittaa 1.Tim.14-15: ”meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.” Hän on tullut itse kantamaan meidän sairautemme ja kipumme, kaikki syntimme. Jes.53:4-5: ”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” Hänen verihaavoissaan on meillä syntien täydellinen sovitus, omantunnon puhdistus ja synnistä rikkinäisen sydämen parantuminen.  Hepreaksi ”parantaa” ja ”pelastaa” on sama sana. Kun siis olet osa tuota joukkoa, joka sairauksineen ja pahojen henkien vaivaamana tuotiin Kristuksen luo, saat nähdä, kuinka Pyhä Henki uskon kautta tuo sinut Kristuksen luo, hänen sanansa ja ehtoollisensa luo! Ja saat nähdä, kuinka hän sinutkin päästää synneistäsi ja pelastaa, parantaen sinun rikkinäisen ja synnin tahraaman sydämesi. Sinäkin saat tässä ja nyt uskoa, että Kristus on tullut sanansa kautta sinun luoksesi ja tarjoaa sinulle parantavan sanansa. Hänen armonsa sana, joka antaa syntisi anteeksi hänen verensä tähden, Jumalan armon jakaen, myös antaa sinulle uskon ja siirtää sinut synnin, kuoleman ja perkeleen valtakunnasta armon, iankaikkisen elämän ja Jumalan valtakuntaan. Erityisesti Kristus antaa tämän uhrinsa ja verensä kautta, jotka hän jakaa sinun omaksesi ehtoollisessa, sinun uskolla ne vastaanotettavaksi.

Katso, kuinka Jeesus tulee tässä kuolemanvakavasti sairaan Pietarin anopin luo, ja näe siinäkin itsesi: hän on tullut samalla tavalla sinunkin luoksesi! Katso, kuinka kaikki kansa tulee hänen luokseen, ja näe kuinka sinut ja koko paikalla oleva seurakunta on koottu Jeesuksen eteen tänäänkin. Jumalan sanan ja ehtoollisen kautta Kristus on tullut meidän luoksemme ja tuonut Jumalan valtakunnan mukanaan kaikkine lahjoineen. Hän tuo mukanaan verensä ja haavojensa siunauksen, joka päästää meidät synnin siteistä ja vapauttaa kuolemasta. Hän tuo meille jokaiselle rauhan ja siunauksensa ja antaa meille oman Henkensä sydämiimme. Tämä tapahtuu tänään aivan samoin kuin se tapahtui Jeesuksen noustua ylös ja ilmestyttyä opetuslapsilleen: Hänen sanansa kautta. Joh.20:21-23: Niin Jeesus sanoi heille jälleen: ”Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.” Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.”  Kuule avoimin sydämin hänen sanansa ja anna hänen verensä parantaa ja pelastaa sinut, usko, kun hän sanoo: syntisi ovat anteeksiannetut. Katso, kuinka hänen lävistetyt kätensä tarttuvat sinuun ja nostavat sinut iankaikkiseen elämään! Evankeliumin armosana ja ehtoollinen tarjoavat tänään kaiken tämän sinulle: siksi niitä kutsutaan armonvälineiksi. Niiden kautta Kristus tulee sinun luoksesi ja tarjoaa sinulle verensä armon. Usko tarttuu tähän sanaan ja omistaa sen siunaukset; siksi sitä sanotaan omistamisen välineeksi. Kun korvat ja suu vastaanottavat saarnassa ja ehtoollisessa Kristuksen ruumiin ja veren, uskoo sydän Kristuksen sanat syntien anteeksiantamuksesta, jonka tuo ruumiin ja veren uhri sinulle tuo. Hepr.10:10: Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Jeesus julisti evankeliumia ja karkotti pahat henget ihmisiä vaivaamasta. Samalla tavalla hän evankeliumin sanalla karkottaa kaikki pahat henget kimpustamme ja antaa suojaksemme Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan nimen. Jumalan nimeä ja evankeliumin sanaa saatana ja sen valtakunta pelkää. Ne tuovat luoksemme erityisesti jumalanpalveluksessa Jumalan valon, jota pimeys ei voita – Jumalan valtakunnan valon, jossa meidät puhdistetaan Kristuksen verellä kaikista synneistä. Kun siis perkele hyökkää sinun omantuntosi kimppuun ja yrittää pystyttää majaansa sinun sydämeesi, saat tarttua synnintunnustukseen ja synneistäpäästön sanaan sekä Herran pyhään ehtoolliseen, joiden kautta Kristus jakaa sinulle siunauksensa, armonsa, verensä ja antaa nimensä suojaksesi ja Pyhän Henkensä sydämeesi. Kuinka ihanasti tämän sanoittaakaan psalmi 103: ”Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella (Ps.103.1-3)”. Tämänhän me usein kiitosrukouksena rukoilemme Kristuksen julistaman synneistäpäästön jälkeen. Luterilaiset opettajat ovat sanoneet, että evankeliumin saarna, Kristuksen veri ja Jumalan nimi on maailman tehokkain eksorkismi, eli pahojen henkien karkotus syntisen kimpusta. Ne päästävät meidät synneistämme ja kaikesta pahasta, kuten Herran rukouksessakin pyydämme.

Jeesus meni etäälle rukoilemaan. Raamattu kuvaa jatkuvasti, että Jeesus rukoili alati, ilmeisesti joka aamu ja ilta. Hän eli erityisellä tavalla Jumala Poikana Isän yhteydessä, kuullen sekä puhuen Isän sanaa ja tuntien Isän tahdon. Hän opetti meille oman rukouksensa, Isä meidän -rukouksen, joka on annettu hänen omilleen päivittäiseen käyttöön, erityisesti silloin kun meillä on hätä keskellä tämän maailman ja perkeleen kiusauksia. Omanamme on Jumalan suuret aarteen, evankeliumin sana ja ehtoollinen, olemme saaneet uskon ja Jumalan lapsen oikeuden rukoilla taivaallista Isää hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pietari rakastaa anoppiaan viemällä Jeesuksen tämän luo. Mekin saamme rakastaa lähimmäistämme niin että rukoilemme heidän puolestaan, ja saatamme heidät Kristuksen eteen. Konkreettisimmin tämä tapahtuu, kun tuomme hänet mukanamme ehtoolliselle.

Esa Yli-Vainio

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttäjistä ei kerätä henkilökohtaista tai tunnistettavaa tietoa. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Lue Lisää
Share This