Leirityö ja lapsi- ja nuorisotyö

Leirityö ja lapsi- ja nuorisotyö

Seurakuntaliiton tasolla lapsi- ja nuorisotyön pääpaino on laadukkaassa leirityössä. Se on ollut merkittävä työmuotomme jo seurakuntiemme alkuvaiheesta. Suuri osa lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä sekä aikuisopetusta tapahtuu leireillä. Isoistoiminta ja leireillä tehty vapaaehtoistyö kasvattaa myös uusia vastuunkantajia. Kristillinen leirityö, joka on kaikille avointa henkilökohtaisista taloudellisista mahdollisuuksista riippumatta, on ollut välttämätöntä ja jopa poikkeuksellista. Nykyaika on vain korostanut sen välttämättömyyttä kristillisen opetus- ja kasvatustarpeen lisääntymisen myötä sekä kilpailevan “nykyelämäntavan” asettamien haasteiden vuoksi. Leiritoiminnan lisäksi Seurakuntaliitto ja sen työntekijät tukevat seurakuntia niiden järjestämässä lapsi- ja nuorisotyössä.

Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset ovat edellyttäneet leirikeskuksemme uusimista, mikä on kasvattanut leirityömme kustannuksia. Vaikka leireillemme on mietitty suositusleirimaksut, haluamme yhä pitää kiinni periaatteestamme, että leireille voi osallistua taloustilanteestaan riippumatta. Tähän tarvitsemme taloudellisen tukesi. Leirikeskuksemme on nyt uusi ja ajanmukainen. Kukkian Keidas Oy vastaa sen hoidosta

Seurakunta mukana elämässä

Seurakunta mukana elämässä

Seurakunta on uskovien perhe. Seurakunnan ja perheiden kohtaaminen elämän eri vaiheissa on tärkeä osa seurakuntalaisuutta. Kasteen sakramentti, opetus ja kasvatus sekä rippikoulu, avioliittooon vihkiminen ja hautaan siunaaminenkin, ovat elämän suuria käänteitä, joissa seurakuntasi on mukana ilossa ja surussa, kantamassa elämän eri vaiheissa.

Työntekijämme kiertävät tervehtimässä niitäkin seurakuntalaisiamme, jotka esimerkiksi vanhuuden tai sairauden vuoksi eivät itse kykene toimintaamme osallistumaan. Paimenemme ovat tietysti myös puhelimitse tai sähköpostitse tavoitettavissa. Kotikäyntien ja yksittäisten ihmisten tapaamisen merkitys on suuri hajallaan asuvissa seurakunnissamme.

Jumalanpalvelus seurakunnissamme

Jumalanpalvelus seurakunnissamme

seurakunnan symbolit

Jumalanpalvelus kokoaa seurakunnan kuulemaan Jumalan sanaa ja nauttimaan ehtoollisen sakramenttia. Esirukous yhteisten ja erityisten sekä yksityistenkin asioiden puolesta on oleellinen osa jumalanpalvelusta. Päävastuun kantavat pastorimme ja saarnaajamme, muuten järjestämisen hoitavat seurakunnat, jotka hoitavat myös lapsille suunnattua pyhäkouluopetusta.

Lähetystyö

Lähetystyö

Sudanlähetyskuvitus

Yksi seurakunnan päätehtävistä on lähetystyö, armonevankeliumin eteenpäin vieminen. Tätä työtä teemme niin lähellä kuin kaukana. Tampereen seurakuntamme Sanaa ja soppaa -illat on esimerkki lähelle tehtävästä lähetystyöstä. Sley:n Sudanin lähetystyöhön olemme osallistuneet Rautakannel-tilaisuuksissa sekä Helsingin seurakunnan kautta annetun taloudellisen tuen myötä.

Koronatiedote

Koronatiedote

Valtioneuvoston ohjeistukset ja Seurakuntaliiton tilanne

Seurakuntaliitto ja sen seurakunnat noudattavat valtiovallan koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi antamia rajoituksia ja suosituksia sekä huomioivat niiden ajankohtaiset muutokset. Seuraavasta linkistä avautuu valtioneuvoston sivu, joka päivittyy jatkuvasti voimassa olevien rajoitusten ja suositusten osalta. Linkeistä löytyy tiivistelmä voimassa olevasta tilanteesta ja tietoa laajasti niille, jotka haluavat tutkia asioita perusteellisemmin.
– Valtion ajankohtaistieto koronaviruksesta / rajoitukset ja suositukset THL 
– Ajankohtaista koronaviruksesta linkki 

Linkeistä löytyy tiivistelmä voimassa olevasta tilanteesta ja tietoa laajasti niille, jotka haluavat tutkia asioita perusteellisemmin.

Kristittyinä tässä poikkeustilanteessa

Kristittyinä, seurakuntina ja kirkkona ymmärrämme maamme hallituksen ja terveydenhuollon ylimpien asiantuntijoiden meille antamien, joskus raskailtakin tuntuvien rajoitusten olevan osa sitä huolenpitoa ja hoitoa, jonka Jumala maallisen esivallan muodossa on parhaaksemme ja suojaksemme antanut. Siksi olemme sekä velvoitetut että myös halukkaat niitä noudattamaan.Kiitämme taivaallista Isäämme hänen hyvästä huolenpidostaan tähän asti ja jatkamme rukouksessa edelleen pyytäen hänen apuaan ja varjelustaan. Pyydämme edelleen myös esivallalle viisautta johtaa ja hoitaa yhteisiä asioitamme niin, että myös seurakuntiemme elämä ja toiminta voisi mahdollisimman pian jatkua ja edistyä ilman pandemian aiheuttamia esteitä ja rajoituksia.Saamme koko ajan muistaa, että Jumalan pyhä sana on täydessä voimassaan ja meidän kaikkien käytettävissä. Se julistaa meille synnin ja kadotustuomion omille täydellistä sovitusta, anteeksiantamusta, pyhitystä ja puhdistusta Jeesuksen Kristuksen, Herramme veressä. Hän tulee sanassaan luoksemme, jopa karanteeninkin keskelle.

Sulje